In English (in Finnish below):

Personal credit ratings could be affected by for example a startup bankruptcy in which the investor is a board member of. The credit rating restricts the responsibilities from reaching the investor’s personal credit ratings. One can apply for rating protection in all portfolio companies where an angel investor holds a responsible position, such as: Chairman of the Board, Board Member, Deputy Member or Managing Director. 

To get started, please download the forms in Startup Includer and send the forms to FiBAN’s Managing Director Amel Gaily amel.gaily@fiban.org. Please note, Asiakastieto and Bisnode have separate processes, please remember to fill in forms for both.

Ref-merkintä FiBANin jäsenelle nyt myös Bisnoden kautta

FiBAN ja Bisnode ovat 15.2.2021 alkaen sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on parantaa kohdeyritysten vastuuhenkilöinformaatiota ja toisaalta estää huonosti menestyvien kohdeyritysten negatiivinen vaikutus sijoittajan muihin kohdeyrityksiin. FiBANin jäsenten on mahdollista saada Ref-merkintä eli ilmoittaa Bisnodelle ja Suomen Asiakastiedolle osallistumisestaan yrityksen hallintoon sijoittajan (tai sijoittajan edustajan) ominaisuudessa.

Ref-merkintä rekisteröidään kohdeyrityksen luottotietoihin sijoittajan itse täyttämän lomakkeen perusteella. Bisnodella ja Asiakastiedolla on erilliset lomakkeet, jotka molemmat tulee täyttää. Lomakkeet toimitetaan FiBANin kautta eteenpäin Bisnodelle ja Suomen Asiakastiedolle. Lomakkeet löytyvät Startup Includerista: täältä.

Jotta tiedot voidaan rekisteröidä, on tärkeää, että ne täsmäävät PRH:een ilmoitettujen tietojen kanssa. Huomioithan, että Asiakastiedon kanssa sovittu menettelytapa on on Bisnodesta erillinen ja edelleen voimassa. Molemmat luottoluokitusyhtiöt keräävät tietoa omilla lomakkeillaan, joten jäsenen tulee muistaa ilmoittaa vastuuhenkilöasemansa ja niihin tulevat muutokset molemmille yhtiöille.

Mikä ref-merkintä?

Luottotietoyhtiöt keräävät kaikkia suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevaa luottoinformaatiota rekistereihinsä. Yritysten perustietojen yhteydessä olevaan vastuuhenkilötietokantaan merkitään yrityksen kaupparekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä koskevat tiedot. Yritysten ja yksityishenkilöiden luottotiedot vaikuttavat toisiinsa. Jos yrityksen vastuuhenkilö on ollut aiemmin vastuuhenkilönä esim. konkurssiin menneessä yrityksessä, se voi heikentää nykyisen yrityksen luottokelpoisuusarviota. Jos vastuuhenkilöllä on henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä, heikentää se yrityksen luottokelpoisuutta.

Enkelisijoittajan ja pääomasijoittajan kannalta saattaa syntyä väärinkäsitys silloin, kun manageri on usean kohdeyrityksen hallituksessa. Yhden kohdeyrityksen maksuhäiriömerkintä voi heikentää muidenkin salkussa olevien yritysten luottokelpoisuusarviota. Kohdeyrityksen huono menestys saattaa joissakin tapauksissa heikentää myös managerin omaa luottokelpoisuutta yksityiselämässä. Syndikoiduissa sijoituksissa toisen sijoittajan salkussa oleva kehnommin menestyvä yritys vaikuttaa vastuuhenkilön kautta myös yhteiseen sijoituskohteeseen. Vastuuhenkilöilmoitus katkaisee teknisesti vastuuhenkilön ja yrityksen välisen riippuvuussuhteen. Rekisteröity tieto estää mahdolliset yhden yrityksen aiheuttamat kielteiset vaikutukset enkelisijoittajan muihin kohdeyrityksiin tai omiin luottotietoihin.

Palvelusta tarkemmin ja listaus yleisesti kysytyistä kysymyksistä löytyvät fiban.org/ref -sivuilta.

More information:

Amel Gaily, FiBAN Managing Director, amel.gaily@fiban.org