Credit Rating Protection

FiBAN's approved investor members can apply for the limitation of their credit responsibilities, "credit rating protection".

Yksityissijoittajan luottoluokituksen suojaaminen – Ref-merkintä FiBANin sijoittajajäsenille

Finnish Business Angels Network – FiBAN ja Suomen Asiakastieto Oy ovat toukokuussa 2012 sopineet menettelytavasta, jonka tarkoituksena on parantaa kohdeyritysten vastuuhenkilöinformaatiota ja toisaalta estää huonosti menestyvien kohdeyritysten negatiivinen vaikutus sijoittajan muihin kohdeyrityksiin.

Luottorekisteriyhtiöiden vastuuhenkilötietojen vaikutus luottokelpoisuusarviointeihin

Luottotietoyhtiöt keräävät kaikkia suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevaa luottoinformaatiota rekistereihinsä. Yritysten perustietojen yhteydessä olevaan vastuuhenkilötietokantaan merkitään yrityksen kaupparekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä koskevat tiedot. Yritysten ja yksityishenkilöiden luottotiedot vaikuttavat toisiinsa. Jos yrityksen vastuuhenkilö on ollut aiemmin vastuuhenkilönä esim. konkurssiin menneessä yrityksessä, se voi heikentää nykyisen yrityksen luottokelpoisuusarviota. Jos vastuuhenkilöllä on henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä, heikentää se yrityksen luottokelpoisuutta.

​Sijoittajan kannalta saattaa syntyä väärinkäsitys silloin, kun sijoittajan edustaja on usean kohdeyrityksen hallituksessa. Yhden kohdeyrityksen maksuhäiriömerkintä voi heikentää muidenkin salkussa olevien yritysten luottokelpoisuusarviota. Kohdeyrityksen huono menestys saattaa joissakin tapauksissa heikentää myös ko. edustajan omaa luottokelpoisuutta yksityiselämässä.

FiBANin jäsenenä on mahdollista ilmoittaa Suomen Asiakastiedolle osallistumisesta yrityksen/yritysten hallintoon sijoittajan tai sijoittajan edustajan ominaisuudessa. Tämä nk. ref-merkintä rekisteröidään kohdeyrityksen luottotietoihin sijoittajan/edustajan itse tekemän ilmoituksen perusteella. Lomake toimitetaan FiBANin kautta Asiakastiedolle.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu Suomen Asiakastiedon vastuuhenkilörekisterin toimintaperiaatteet ja sen vaikutukset luottotietoihin.

Vastuuhenkilöaseman ilmoittaminen Suomen Asiakastietoon ja ref-merkinnän vaikutukset Suomen Asiakastieto rekisteröi ref-merkinnän ilmoituksen perusteella yrityksen vastuuhenkilötietokantaan seuraavissa tapauksissa:

  • henkilö osallistuu yhtiön hallintoon työtehtäviensä perusteella enkelisijoittajan tai luottolaitoksen edustajana
  • henkilö on oman ilmoituksensa perusteella eronnut yhtiön hallinnosta tai hänet on ilmoitettu sinne tietämättään.
  • henkilö harjoittaa ammattimaista yritysten perustamista

Ref-merkintä katkaisee teknisesti vastuuhenkilön ja yrityksen välisen riippuvuussuhteen. Ref-merkintä estää mahdolliset yhden yrityksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset enkelisijoittajan muihin kohdeyrityksiin tai managerin omiin luottotietoihin. Vastuuhenkilön roolin voi ilmoittaa Suomen Asiakastietoon oheisella lomakkeella. Lomakkeesta löytyvät yhteystiedot ja minne lomakkeen voi toimittaa. Ref-merkintä tallennetaan n. 2 työpäivän kuluessa tiedon saannista.

Lataa lomake

Voit nyt heti täyttää lomakkeen verkossa! Tulosta täytetty lomake ja lähetä se allekirjoitettuna FiBANin toimitusjohtajalle​:

Credit rating protection for FiBAN members

FiBAN’s approved investor members can apply for the limitation of their credit responsibilities, “credit rating protection”. Personal credit ratings could be affected by for example a startup bankruptcy in which the investor is a board member of. The credit rating restricts the responsibilities from reaching the investor’s personal credit ratings.

Download form

You can fill the form immediately online. Print the filled form and sign it, then send it to FiBAN’s Managing Director: