Credit Rating Protection

FiBAN's investor members can apply for the limitation of their credit responsibilities, "credit rating protection". This service is available with Asiakastieto and Bisnode. To apply for credit rating protection, fill in the responsible person notice and send it to FiBAN.

Yksityissijoittajan luottoluokituksen suojaaminen – Ref-merkintä FiBANin sijoittajajäsenille

Mikä Ref-merkintä?

Nykyisellään, yhden kohdeyrityksen maksuhäiriömerkintä voi heikentää muidenkin salkussa olevien yritysten luottokelpoisuusarviota tai joissakin tapauksissa myös vastuuhenkilön omaa luottokelpoisuutta yksityiselämässä. Ref-merkintä eli vastuuhenkilöilmoitus katkaisee teknisesti vastuuhenkilön ja yrityksen välisen riippuvuussuhteen.

Näin ollen Ref-merkintä estää mahdolliset yhden yrityksen aiheuttamat kielteiset vaikutukset enkelisijoittajan muihin kohdeyrityksiin tai managerin omiin luottotietoihin.

Miten suojaat luottoluokituksen Ref-merkinnän avulla?

FiBANin henkilöjäsenten on mahdollista saada Ref-merkintä eli ilmoittaa Bisnodelle ja Suomen Asiakastiedolle osallistumisestaan yrityksen hallintoon sijoittajan (tai sijoittajan edustajan) ominaisuudessa. Ref-merkintä rekisteröidään kohdeyrityksen luottotietoihin sijoittajan/edustajan itse täyttämän lomakkeen perusteella. Bisnodella ja Asiaksatiedolla on yhteinen lomake, joka tulee täyttää. Lomake toimitetaan FiBANin kautta eteenpäin Bisnodelle ja Suomen Asiakastiedolle.

Ref-merkintää voi hakea sellaisten portfolio-yritysten osalta, jossa enkelisijoittaja on vastuuhenkilöasemassa kuten hallituksen jäsenenä, varajäsenenä tai puheenjohtajana tai yrityksen toimitusjohtajana. Ref-merkintä tallennetaan n. 2 työpäivän kuluessa tiedon saannista.

Toimita lomake

Saadakseen Ref-merkinnän sekä Bisnoden että Asiakastiedon kautta, jäsenen tulee ilmoittaa vastuuhenkilöasemansa ja niihin tulevat muutokset lomakkeen kautta.

Täytä ja lähetä lomake sekä excel-liite allekirjoitettuna FiBANin toimitusjohtajalle​ tiina.laisi-puheloinen@fiban.org. Huom. Toimita excel-liite .csv-muotoisena (pilkkuerotin).

Luottorekisteriyhtiöiden vastuuhenkilötietojen vaikutus luottokelpoisuusarviointeihin

Luottotietoyhtiöt keräävät kaikkia suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevaa luottoinformaatiota rekistereihinsä. Yritysten perustietojen yhteydessä olevaan vastuuhenkilötietokantaan merkitään yrityksen kaupparekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä koskevat tiedot. Yritysten ja yksityishenkilöiden luottotiedot vaikuttavat toisiinsa. Jos yrityksen vastuuhenkilö on ollut aiemmin vastuuhenkilönä esim. konkurssiin menneessä yrityksessä, se voi heikentää nykyisen yrityksen luottokelpoisuusarviota. Jos vastuuhenkilöllä on henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä, heikentää se yrityksen luottokelpoisuutta.

​Sijoittajan kannalta saattaa syntyä väärinkäsitys silloin, kun sijoittajan edustaja on usean kohdeyrityksen hallituksessa. Yhden kohdeyrityksen maksuhäiriömerkintä voi heikentää muidenkin salkussa olevien yritysten luottokelpoisuusarviota. Kohdeyrityksen huono menestys saattaa joissakin tapauksissa heikentää myös ko. edustajan omaa luottokelpoisuutta yksityiselämässä.

Usein kysytyt kysymykset (klikkaa plus-merkkiä)

Miksi tätä tietoa kerätään? 

Tarkoituksena on tunnistaa henkilöt, joiden vastuuhenkilörooli yrityksen hallituksessa/toimitusjohtajana perustuu pääomasijoitukseen ja siten luonteeltaan poikkeaa ns. normaalista vastuuhenkilöroolista.

Aloite tiedon keruulle on tullut sijoittajayhdistysten taholta ja sen tarkoitus on selkeyttää ja tehdä asia läpinäkyväksi eri sidosryhmille.

Kuka ja miten tietoa hyödynnetään?

Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteessa, jossa Bisnoden asiakkaat ovat myöntämässä luottoa ja tarkistavat kohdeyrityksen luottotiedot. Silloin voidaan välittää tieto kyseessä olevasta vastuuhenkilöroolista ja sillä voi olla vaikutusta luottopäätökseen. Tarkemmat kuvaukset käyttötarkoituksista löydät tietosuojaselosteista.

Kuka ilmoittaa tiedot Bisnodelle ja miten?

Sijoittajayhdistykset ilmoittavat tiedot Bisnodelle teknisen yhteyden avulla.

Tiedot ilmoitetaan määrämuotoinen lomake täyttämällä ja allekirjoittamalla se kohdehenkilön, sijoitusyhtiön ja sijoittajayhdistyksen toimesta. Vastaavat tiedot lisätään myös erilliseen Excel-tiedostoon. Pakolliset tiedot on merkitty dokumentteihin tähdellä (*). 

Kuinka tietojen ajantasaisuutta valvotaan?

Asianosaisten kesken on sovittu, että tiedoissa tapahtuvat muutokset ilmoitetaan Bisnodelle mahdollisimman nopeasti. Bisnodella on myös mahdollisuus verrata ilmoitettuja tietoja viranomaisrekisterin (Kaupparekisteri) tietoihin.

Mitkä ovat pakolliset ilmoitettavat tiedot?

Pakolliset tietokentät on merkitty lomakkeeseen tähdellä (*).

Voiko sijoitusyhtiön nimeämä ulkopuolinen hallituksen jäsen ilmoittaa tietonsa?

Sijoitusyhtiö voi ilmoittaa Kaupparekisteriin merkityn hallituksen jäsenen, varajäsenen ja toimitusjohtajan tiedot, mutta henkilöt eivät voi itse ilmoittaa. Sijoittajayhdistykset ja sijoitusyhtiö toimivat hallitusroolin vahvistajana. 

Tarvitseeko tiedot ilmoittaa Bisnodelle, jos tiedot on jo ilmoitettu Asiakastiedolle?

Bisnode Finland Oy ja Suomen Asiakastieto Oy ovat erillisiä toimijoita ja luottotietoja voidaan tarkistaa molemmista lähteistä. Tiedot kannattaa ylläpitää molemmissa tietokannoissa.

Miksi tiedot pitää lähettää FiBANille?

Sijoittajayhdistykset, kuten FiBAN (myös Pääomasijoittajat ry ja Hallitusammattilaiset ry) toimivat ilmoittajan ammattimaisuuden ja ilmoituksen vahvistajana.

Mistä voin tarkistaa mitä tietoja Bisnodella jo on minusta? Maksaako tämä jotakin?

Bisnode on luonut sähköisen palvelun rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi. MyBisnode-palvelun avulla kuka tahansa voi tietoturvallisella tunnistautumisella itse tarkastaa mitä tietoja heistä on tallennettu Bisnoden tietokantoihin. MyBisnode-palveluun voi kirjautua tästä: https://finland.bisnode.fi/mybisnode/

Omien tietojen tarkastaminen on veloituksetonta kerran 12 kuukauden aikana. 

Miten minun tulee toimia kun eroan esim. yrityksen hallituksesta? 

Ilmoitukset eroista tulee rekisteröidä ensi tilassa ja ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sijoittajayhdistyksen kautta Bisnodelle. Mikäli hallituksen jäsenen rooli muuttuu, esim. hallituksen jäsenestä hallituksen puheenjohtajaksi siitä ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Hyväksyykö Bisnode ilmoituksen, joka on allekirjoitettu sähköisesti?

Kyllä.

Voiko ilmoituksen tehdä myös ei-Suomen kansalaisesta?

Kyllä.

Miten Bisnodelle voi ilmoittaa sellaisen tehtävän loppumisesta, joka on heidän rekisterissään virheellisesti?

Oikaisupyyntö tulisi tehdä viranomaisrekisteriin (PRH), sen jälkeen tieto kulkeutuu Bisnodelle normaalisti PRH:n päivityksissä automaattisesti.

Credit rating protection for FiBAN members

FiBAN’s approved investor members can apply for the limitation of their credit responsibilities, “credit rating protection”. Personal credit ratings could be affected by for example a startup bankruptcy of which the investor is a board member. The credit rating restricts the responsibilities from reaching the investor’s personal credit ratings.

One can apply for rating protection in all portfolio companies where an angel investor holds a responsible position, such as Chairman of the Board, Board Member, Deputy Member, or Managing Director. 

To get started, please download the form (pdf and excel) in Dealum and send it to FiBAN’s Managing Director at tiina.laisi-puheloinen@fiban.org. NB: Please send the excel-sheet in .csv (comma delimited) form.