​Tähän mennessä Suomeen on tullut suhteellisen vähän ulkomaalaisia yrittäjiä, eikä heille ole ollut tapaa, jolla maahanmuutto nimenomaan kasvuyrittäjyyspohjalta olisi mahdollista. Uuden säännöksen myötä oleskeluluvan hakemusprosesseja on kehitetty ja virtaviivaistettu. Lupa myönnetään kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen sille voi hakea jatkoa.

Hakemuksen käsittelyssä olennainen rooli on Business Finlandilla (entinen Tekes), jonka puoltava lausunto kasvuyrittäjänä toimimisesta on edellytys oleskeluluvan saamiselle. Business Finland seuloo halukkaista ne, joilla edellytykset menestymiseen ovat korkeimmat. Kriteerinä menestymiseen arvioidaan muun muassa liiketoiminnan skaalautumista, liiketoimintasuunnitelmaa ja yrityksen resursseja eli toisin sanoen kasvun näkymiä. Käytännön kokemusta ulkomaalaisten yrittäjien hakemuksista ei ole vielä tullut, mutta ennakkotiedusteluja on tullut ainakin Business Finlandin Venäjän toimipisteisiin.

​Lue lisää Kauppalehden artikkelista Startup-oleskelulupa piristää yrityskenttää – herättänyt etukäteen kiinnostusta etenkin Venäjällä