Suomalaiset aikaisen vaiheen kasvuyritykst kesäivät 349 miljoonan euron ennätysmäisen rahoituspotin – Rahoitus

April 05, 2018

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) ja Pääomasijoittajat ry ovat keränneet vuoden 2017 tilastot sijoituksista startup- ja kasvuyrityksiin Suomessa. Suomalaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma nousi uusiin ennätyslukemiin.

​Vuonna 2017 sijoituksia tehtiin 349 miljoonan euron edestä. Bisnesenkeleiden suorien sijoitusten osuus oli 26 miljoonaa euroa ja kotimaisten pääomasijoitusyhtiöiden osuus 59 miljoonaa euroa. Ulkomaiset sijoittajat tekivät suoria sijoituksia kotimaisiin yrityksiin jo 208 miljoonalla eurolla osoittaen pääomasijoitustoimialan kansainvälistyvän entisestään.

Lähteet: Bisnesenkelit: FiBAN, Finnvera; Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt: Pääomasijoittajat, EDC; Ulkomaiset sijoitukset: HBH Investor Services, EDC, Pääomasijoittajat, julkiset lähteet; Muut: Repomedia, Pääomasijoittajat

Bisnesenkelit sijoittaneet startupeihin Suomessa yli 200 miljoonaa vuosina 2010-2017, sekä mittaamattoman määrän osaamispääomaa

FiBAN on kerännyt dataa bisnesenkeleiden sijoituksista Suomessa siitä lähtien kun yhdistys perustettiin vuonna 2010. Bisnesenkelit ovat sijoittaneet ainakin 202 miljoonaa euroa 1423 startup-yritykseen vuosien 2010-2017 aikana. FiBANin arvion mukaan bisnesenkelisijoituksia saa vuosittain keskimäärin 300 yritystä. 

“Bisnesenkelit ovat viime vuosina sijoittaneet suuren määrän yksityistä pääomaa ja arvokasta osaamista varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin” toteaa FiBANin toimitusjohtaja Reidar Wasenius. Startupien alkutaipaleella mukana kulkevat bisnesenkelit sijoittavat yritykseen vaiheessa, jolloin sijoitusriski on suhteellisen korkea. “Tukea tarvitaan erityisesti yrityksen alkuvaiheessa, jotta päästää yli ‘kuoleman laakson’ ja vauhdilla kasvuun”. Wasenius lisää.

Rahoituksen lisäksi olennainen osa enkelisijoittamista on osaamisen tuominen startupin toimintaan. Tyypillinen aktiivinen ja ammattimaisesti toimiva bisnesenkeli panostaa aikaansa sijoituskohteisiinsa kuukausittain 10 tuntia yritystä kohden (The Profitability of Business Angel Investment, FiBAN 2017). Ammattimaisen bisnesenkelin hajautettu sijoitusportfolio koostuu monesti useammista sijoituskohteista, jonka vuoksi ajallinen panostus portfolioyrityksiin on rajallista.

Aktiivisten sijoitusten lisäksi bisnesenkeleille on muodostunut yhä enemmän vaihtoehtoisia tapoja hajauttaa sijoituksiaan. Uudet rahoituskanavat avaavat väyliä sijoittaa passiivisesti, joka jättää enemmän aikaa aktiivisten sijoitusten parissa työskentelemiselle. Bisnesenkelit voivat keskittyä kiihdyttämään tiettyjä huolella valikoitujen portfolioidensa yrityksiä aktiivisemmin. “Rahoituskanavat elävät murroksen aikaa ja bisnesenkelien sijoitustyökalut monipuolistuvat. Kun pääoma liikkuu yhä helpommin, sekä sijoittajat, yrittäjät että kansantalous hyötyy.” Wasenius kertoo.

Millaisia sijoituksia tekee tyypillinen bisnesenkeli?

Vuoden 2017 bisnesenkelitilastot osoittavat, että mediaanisijoitus enkeliä kohden on 20 000 euroa, tuoden yksittäiselle enkelille 1,28% omistusosuuden yrityksestä. Koko sijoituskierros, mahdollisesti yhdessä muiden bisnesenkeleiden kanssa, on mediaaniltaan 200 000 euroa valuaation ollessa miljoonan euron luokkaa. Suomessa bisnesenkeli tekee keskimäärin 1,9 sijoitusta vuodessa. Yhteensä 218 bisnesenkeliä on ilmoittanut kasvattaneensa sijoitusportfoliotaan uusilla sijoituksilla vuonna 2017.​

Uusia yrityksiä sijoitusportfolioon valikoidaan harkiten. ”Suomalaiset enkeli- ja pääomasijoittajat ovat entistä selektiivisempiä sijoituskohteidensa valinnoissa. Tämä kehitys on ollut nähtävillä myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa kasvurahoitustoiminnan kypsyessä”, toteaa FiBANin toimitusjohtaja Reidar Wasenius.

Vuoden 2017 tilastojen mediaanisijoitus on vakiintunut viime vuosien tasolle. Tilastojen vertailu antaa osviittaa siitä, millainen on suomalaisen bisnesenkelin tyypillinen profiili. “Arviomme mukaan bisnesenkelit sijoittavat Suomessa vuosittain keskimäärin noin 30 miljoonaa  euroa yli 300 startup-yritykseen.” kiteyttää Wasenius.

Vuonna 2016 bisnesenkeleiden yrityksiin tekemien suorien sijoitusten kokonaisuumma oli poikkeuksellisen suuri, yhteensä 53 miljoonaa euroa, kun niiden joukossa oli muutama erityisen iso sijoitus. Vuonna 2017 summa palasi 26 miljoonaan euroon, eli luokkaa 30 miljoonan euron tasolle. Tilastoitujen sijoitusten lukumäärä nousi lähes kuuteensataan kun sijoitusta saaneiden yritysten määrä pysyi kolmen sadan tuntumassa – tämä myös linjassa aiempien vuosien kanssa. Nyt kun tilastoja on kerätty useamman vuoden ajan, niissä näkyy joidenkin yritysten kohdalla jo useampia bisnesenkeleiden tekemiä rahoituskierroksia samaan yritykseen sekä yhteissijoitusten lukumäärän kasvua. Kehitys noudattaa hyvää suuntaa ja tukee enkelisijoittajien riskinhajautusta.

Suomessa ei tällä hetkellä ole suoraa sijoitustoimintaa kannustavaa verotusmallia, kuten esimerkiksi Norjassa tai Englannissa. Tämä on yksi niistä asioista, jotka FiBANin kannan mukaan olisi ehdottomasti korjattava talouden elinvoimaisuuden varmistamiseksi.

Kansainvälistymisessä laitetaan päälle uutta vaihdetta

Vuoden 2017 sijoitustilastoista todentuu jo pidemmän aikavälin trendinä näkynyt sijoitusalan kansainvälistyminen. Suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset onnistuivat houkuttelemaan ulkomaista pääomaa Suomeen 208 miljoonaa euroa. Rahoitusta hakevan yrittäjän kannalta muutos on merkittävä, sillä ulkomaisten sijoitusten summa kotimaisiin yrityksiin on lähes kymmenkertaistunut 2010-luvun aikana.

“FiBAN on aina ollut yksi kansainvälisimmistä enkeliverkostoista. Nyt olemme kuitenkin laittaneet uutta vaihdetta päälle kansainvälistymisessä.” kertoo FiBANin puheenjohtaja Janne Jormalainen kansainvälistymisen kehityksestä. FiBANilta on lähtöisin Pohjoismaista enkelisijoittamista edistävä NordicBAN, jota vetää yksi FiBANin perustajista, Claes Mikko Nilsen. FiBANilla on myös alkanut tänä vuonna uusi Nordic Angel Program, jonka tavoitteena on kouluttaa bisnesenkeleitä maiden rajoja ylittävään sijoittamiseen. Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinto myönnettiin FiBANille tunnustukseksi osaavasta kansainvälistyvien yritysten tukemisesta vuonna 2017.

“Seitsemässä vuodessa FiBANista on kasvanut yli 650 bisnesenkelin järjestö, joka on yksi maailman suurimpia ja aktiivisimpia bisnesenkeliverkostoja.” kertoo Jormalainen. Järjestön tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. T​oiminnan tarkoituksena on kehittää startup-sijoittamisen kenttää muun muassa järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia, verkostoimalla enkelisijoittajia, sekä edistämällä yhteistyötä kasvuyritysten ja enkelisijoittajien välillä.

“Startupeille FiBANin keskitetty hankevirta tarjoaa todella tehokkaan tavan hakea rahoitusta. Bisnesenkeli voi myös olla portti muihin rahoittajiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti.” Jormalainen painottaa. “Olennaista on muistaa, ettei katsota vain euroja, joita bisnesenkeli yritykseen sijoittaa. Paljon merkittävämpää on se mitä muuta osaava ja verkostoitunut bisnesenkeli voi yritykselle antaa.” hän kiteyttää.

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 650 hyväksyttyä bisnesenkeliä ja verkosto on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista. www.fiban.org | @FiBAN_org | FiBAN  – Inspiring Private Investments | FiBAN for Media