“Halusin auttaa kasvavia yrityksiä oman kokemukseni ja verkostojeni kautta”

Olen toiminut bisnesenkelinä jo yli 10 vuoden ajan. Enkelisijoittaminen tuli minulle ajankohtaiseksi jättäessäni operatiivisen toiminnan korporaatiomaailmassa, jolloin halusin lähteä toteuttamaan missiotani auttaa startup- ja kasvuyrityksiä menestymään. Olin tätä ennen kiinnittänyt huomiota siihen, että useissa startup- ja pk-yrityksissä oli puutteita strategia- ja hallitustyössä

FiBAN oli perustettu noin vuotta aikaisemmin ja minua pyydettiin jo alkuvaiheessa mukaan toimintaan. Se tuntui heti hyvältä tavalta edistää omaa missiotani. Ensimmäiset enkelisijoitukseni tein vuonna 2012, ja siitä lähtien tahti on ollut vähintään yksi sijoitus per vuosi. Sijoituksia tehdessä tavoitteenani on tukea yrityksen perustajien näkemyksiä tuomalla sijoituksen lisäksi oma osaamiseni myös strategia- ja hallitustyön sekä verkostojeni kautta yrityksen käyttöön.  

Toimittuani muutaman vuoden ajan aktiivisesti FiBAN-verkostossa heräsi ajatus FiBAN-aluetoiminnan käynnistämisestä Pohjois-Savossa. Otin tuolloin innolla vastaan alue-enkelin tehtävän Kuopiossa. Alussa tehtävääni lukeutui alueen bisnesenkelisijoittajien kartoittaminen. 

Sijoittajia, jotka olivat tehneet aktiivisesti sijoituksia alueen startup-yrityksiin, alkoi pian ilmaantua yhä enenevissä määrin. Osatekijä tähän olivat FiBANin vuodesta 2014 lähtien Kuopiossa järjestämät pitchaustilaisuudet, jotka ovat olleet aktiivisen yhteistyöverkoston mahdollistamia. Tässäkin on toisin sanoen tullut todistetuksi se, että hyvä tarjonta luo kysyntää!

FiBANin toimintatapa on mahdollistanut minulle alusta asti laadukkaan dealflow’n ja sijoittajaverkostojen rakentamisen paitsi maakunnassa myös kansallisella tasolla.

Tahko Ski Lift Pitch -tapahtuma

Vuonna 2016 minut kutsuttiin mukaan Kuopion alueen kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan toimintaan. Valiokunta kokoontui ideointipäivään alueen kasvuyritystoiminnan kehittämiseksi. Tunnistimme, että Itä-Suomessa puuttui oma startup-tapahtuma, ja ettei hissipuhetta ollut toteutettu aiemmin hississä. Tahkon hiihtokeskus tarjosi upeat puitteet pitchaukselle, ja niinpä yhteistyöverkosto aloitti kauppakamarin johdolla ensimmäisen Tahko Ski Lift Pitch -tapahtuman järjestelyt. 

Keväällä 2017 toteutimme ensimmäisen Tahko Ski Lift Pitchin, joka oli menestys. Minulla oli kunnia toimia ensimmäisen Tahko SLP -pitchauskisan päätuomarina. Samaisena keväänä syntyi tapahtuman legendaarinen slogan pankkiiri-jalkapallovaikuttaja Ari Lahden toteamana: Tämä on tapahtuma, jossa pipo ei kiristä!

Tulen toimimaan myös tänä keväänä Tahko Ski Lift Pitch pitchaus-kisan päätuomarina. Valitsemme pitchaamaan 45 startup-yritystä ennakkohakemusten perusteella 2-päiväisessä tapahtumassa ainutlaatuisessa miljöössä Tahkolla! Tapahtuman voittaja saa 10 000 euron suuruisen palkinnon sekä muita startupin elämää helpottavia palkintoja.

Myös bisnesenkeliverkostot mahdollistavat alueellisen startup-toiminnan kehityksen

FiBANin merkitys suomalaiselle enkelisijoittamiselle on valtavan suuri. Bisnesenkelisijoittaminen FiBANin verkostossa on osoittanut voimansa niin sijoittajien toimintamuotona kuin startup-yhtiöiden menestyksen mahdollistajana – myös alueellisesti. 

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella bisnesenkeleiden määrä ei ole valtaisa, mutta aktiivisella yhteistyöllä alueiden sisällä ja alueiden välillä saadaan aikaan tiiviitä sijoittajaryhmiä. Alueellisen sijoittamisen edellytys on toimiva yhteistyöverkosto, sillä yhdelläkään toimijalla ei ole resursseja eikä täydellistä ”palvelupakettia” toiminnan pyörittämiseen. Tässäkin mielessä Tahko Ski Lift Pitchin kaltaiset alueelliset tapahtumat ovat tärkeitä ja erinomaisia verkostoitumisalustoja meille kaikille Suomen bisnesenkeleille. 

Tervetuloa Tahkolle huhtikuussa 12.-13.4.2023 – täällä pipo ei tänäkään keväänä kiristä!