FIBANin visio on, että Suomi olisi maailman paras paikka enkelisijoittamiselle. Monelta kantilta katsottuna bisnesenkeleillä on jo nyt hyvät toimintamahdollisuudet Suomessa, mutta parannettavaa on edelleen. Tämän eteen teemme FiBANilla töitä. Jatkossa haluamme kertoa jäsenistöllemme entistäkin avoimemmin vaikuttamistyöstämme sekä hankkeista, joissa olemme mukana. Lisäksi haluamme kuulla jäsenistömme kantoja.

FiBANin tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin. Onnistunut enkelisijoittaminen edellyttää, että hyviä kohdeyrityksiä on tarjolla, sijoittaminen on sujuvaa ja sijoittaminen voi olla kannattavaa. On tärkeää kehittää keinoja, joilla parannetaan pääomien tehokkaampaa kanavoitumista aikaisen vaiheen startupeille. Tämä pitää sisällään varhaisen vaiheen pääomasijoitustoiminnan kannattavuuden ja helppouden. 

FiBANilla vaikuttamisen painopisteitä on kolme: koulutuksen lisääminen, ymmärryksen lisääminen ja sijoittamisen teknisten esteiden poistaminen. Toimenpidelistamme ehdotuksia on muun muassa, että kaupparekisterin tulisi hyväksyä englanninkielisiä asiakirjoja, jotta monissa startupeissa vältyttäisiin turhia resursseja syövältä tuplatyöltä. Lisäksi sijoittamista tulisi jouhevoittaa, ja kasvuyrityssijoitukset saattaa verotuksellisesti houkutteleviksi suhteessa muihin sijoitusmuotoihin. Tällä hetkellä enkelisijoittaminen kärsii ankarammasta verotuksesta suhteessa moniin muihin sijoitusmuotoihin. Tärkeää on myös jatkaa EAF:n kanssa hyvää yhteistyötä, jonka kautta Suomessa on jo useita enkelisijoittajia, joilla on tuplatut resurssit käytössään. Myös muita kanssasijoitusmalleja julkisen sektorin kanssa tulisi kehittää. 

Monen muun suomalaisen etujärjestön tapaan jaamme syvän huolen siitä, miten varmistamme, että saamme houkuteltua Suomeen riittävästi huippuosaajia, jotta osaajapula ei muodostu pullonkaulaksi. Kansainvälisten osaajien rekrytointia olisi hyvä edelleen helpottaa esimerkiksi työvoiman tarveharkinta- ja viisumikäytäntöjen tarkistamisella. 

“FiBANin vaikuttamistyön tulokset näkyvät esimerkiksi osakeyhtiölain uudistamistyöryhmän työssä. Työryhmä päätyi esittämään muun muassa yhtiöiden hallinnoinnin digitalisoinnin edistämistä esimerkiksi sähköisen osakasviestinnän ja virtuaalisten yhtiökokousten muodossa sekä englanninkielisen dokumentaation hyväksymistä kaupparekisterissä – kaikki asioita joilla sujuvoitetaan startup-sijoittamista”, Reima Linnanvirta, FiBANin hallituksen puheenjohtaja, kertoo viimeaikaisesta työstä.

“FiBAN on 10-vuotisen historian aikana tehnyt jo paljon enkelisijoittajamisen ja yksityisten sijoittajien ammattikunnan edun edistämiseksi. On tärkeä jatkaa hyvää yhteistyötä kotimaisten yhteistyökumppaneiden, kanssasijoittajien ja julkisen puolen kanssa, ja samalla ylläpitää ja vahvistaa yhteyksiämme Euroopan bisnesenkeliverkosto EBANiin sekä EU:n keskeisimpiin elimiin. Viime vuosina ulkomaalaisten bisnesenkeleiden määrä FiBANin jäsenkunnassa on kasvanut, ja tätä trendiä haluamme voimistaa. Kun joulukuussa alkaa FiBANin 11. toimintavuosi, nostamme tavoitteitamme entistä korkeammalle. Tulevien vuosien vaalit antavat edunvalvontatyölle erinomaisen sauman pitää enkelisijoittajan asiaa esillä entistä kuuluvammin”, Amel Gaily, FiBANin toimitusjohtaja jatkaa.

Vaikuttamistyölle oma työryhmä, viestintää lisätään – jaa meille näkemyksesi

  • FiBAN on perustanut vaikuttamistyöhön keskittyneen työryhmän, joka koostuu kokeneista bisnesenkeleistä. Kokoonpanossa on mukana Riku Asikainen, Reima Linnanvirta, Esa Mäkeläinen, Annukka Mickelsson ja Saga Forss. Haluaisitko mukaan? Ilmoita siitä Amelille.
  • Kerromme jatkossa tasaisin väliajoin jäsenistölle edistyksestä. Syyskokouksen yhteydessä järjestetyn Angel Dayn aikana tulemme kuulemaan kaksi paneelikeskustelua aiheesta. Angel Day järjestetään tiistaina 17.11. klo 15-17 Zoom-yhteydellä.
  • Kerro meille näkemyksesi: miten Suomen valtio voisi edistää enkelisijoittamista? Ei ole niin pientä tai suurta asiaa, että meitä ei kiinnostaisi kuulla siitä.

Lisätietoja:

Amel Gaily, toimitusjohtaja, FiBAN, amel.gaily@fiban.org
Reima Linnanvirta, FiBAN, hallituksen puheenjohtaja, reima.linnanvirta@fiban.org

Viittaukset:

Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä:  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162390
Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162391