Pitkäjänteinen ja kunnianhimoinen kehitystyö suomalaisella muotialalla on poikinut uusia korkeatasoisia yrityksiä. FiBANin enkelisijoittajia kutsuttiin maaliskuussa Etelärantaan pitchaustilaisuuteen, joita harvemmin on järjestetty. 

Fashion Finland – FaFi oli valikoinut parhaita muoti- ja tekstiilialan aloittavia yrityksiä, jotka hakivat ulkopuolista rahoitusta ja liiketoimintamentoria. Useimmille sijoittajille tämä oli ensimmäinen tilaisuus, jossa pääsi arvioimaan valikoituja muotialan yrityksiä ja niiden liiketoimintaa sijoituksina. Tilaisuus oli osa hanketta, jolla FaFi on kouluttanut useita uusia kasvuun tähtääviä yrittäjiä ja yrityksiä parin vuoden aikana.

Muotikauppa digitalisoituu, kansainvälistyy ja muuttaa vauhdilla muotoaan. Samalla muotikauppiailta vaaditaan yhä monipuolisempaa osaamista ja uudenlaista tietotaitoa. Suomesta on vuosien aikana noussut maailmallakin tunnettuja brändejä, ja taitavia luovia tekijöitä riittää. FiBAN on ollut FaFin hankkeessa mukana antaen asiantuntijaneuvoja erityisesti yritysten ja ideoiden rahoittajien löytämiseksi, liiketoiminnan kirkastamiseksi ja keskeisten numeroiden hallitsemiseksi.

“FaFi on tarttunut suomalaisen muotikaupan kasvun ja kansainvälistymisen esteisiin ja on näitä silmällä pitäen luonut  muotialan tekijöiden käyttöön kattavat ja konkreettiset tietopaketit, oppaat ja vinkit alan ajankohtaisiin haasteisiin liittyen.”

– FiBANin vt. toimitusjohtaja Annukka Mickelsson

Suomessa löytyy hyviä tekijöitä, mainioita ideoita ulkomalle asti. Erinomaisia esimerkkejä ovat niin Manna Groupissa mukana olevat brandit kuin Marimekko sekä tietysti lukuisat pienemmät merkit. EU-hankkeena lähtenyt kunnianhimoinen kehitystyö muotikaupan muodonmuutoksesta on poikinut uusia korkeatasoisia  ja kunnianhimoisia yritysten alkuja.

Näillä on usein samoja ongelmia ratkottavana kuin teknologiapainotteisilla aloilla. Ongelmien ratkaisukyky ja muutoskyvyn nopeus ratkaisevat miten yritys pääsee seuraavaan päivään. Varsinaisen liiketoiminnan kehittäminen ei poikkea muista aloista. Samat perusasiat myös muotialalla ovat keskiössä ja niistä tärkein on talouden suunnittelu ja hallinta.

Sesonkiluonteisuus pelottaa sijoittajia, mutta turhaan

Muoti- ja tekstiiliteollisuutta pidetään hankalana sijoituskohteena sen voimakkaan sesonkiluonteisen imagon takia. Alan yrityksissä on usein tarve pääomalle valmistuksen varmistamiseen ja varaston ylläpidon takia. Skaalautuvuus saattaa olla epävarmaa. Mutta kansainväliset markkinat ovat iso mahdollisuus.

Vastuullisuus on haaste, joka on muotialalla tunnistettu. Tekstiiliteollisuus on myös yksi saastuttavimpia teollisuuden aloja maailmassa kertakäyttökulttuurin takia. Myös työolot ovat usein ala-arvoisia. Alan uudistumisesta kertoo se, että mainitussa pitchaustilaisuudessa ratkaisuja näihin ongelmiin haettiin erottuvan suunnittelun ohella. Pitchausten taso oli kova, ja kuten hyvissä tilaisuuksissa aina, myös näistä lähti liikkeelle jatkokeskusteluja ja sparrausta.

“Enkelisijoittajia löytyy monenlaisille aloille. Useimmilla aloilla myös tarvitaan erilaisia taustoja mm digitalisuudesta, prosessiohjauksesta, brändäyksestä, kansainvälistymisestä.”

– FiBANin vt. toimitusjohtaja Annukka Mickelsson

Hyvillä verkostoilla on tapana löytää uusia hyviä verkostoja, joiden kanssa voi tehdä täysin uusia yrityksiä. FiBANin kautta on myös alkanut löytyä hyviä ja onnistuneita kierroksia keränneitä startupeja muun muassa muoti- ja tekstiilialalle, ja tämä on vasta alkua. Sijoittamisen arvoisia yrityksiä löytyy useilta aloilta.

Annukka Mickelsson
Muotikaupan muutos -ohjausryhmän jäsen
FiBAN president emerita
FiBAN, vt. toimitusjohtaja

Kuvateksti: Tuomaristoon oli kutsuttu FiBANin jäsenet Esa Kinnunen, Juha Miettinen, Mikko Nikkanen sekä Fashion Finlandin hallituksen jäsen Anne Niemi.