Vuonna 2020 suomalaisten startupien ja kasvuyritysten keräämä kasvurahoitus harppasi 951 miljoonaan euroon rikkoen kaikki aiemmat ennätykset. Bisnesenkelit sijoittivat yhteensä 36 miljoonaa euroa, summan, joka vaikuttaa vastaavan tasapainotilaa Suomen markkinoilla. Määrä laski vuoden 2019 54 miljoonan huippulukemasta, jolloin tehtiin monia poikkeuksellisen suuria sijoituksia.

Enkelisijoittajien fokus siirtyi uusista sijoituksista jatkokierroksiin

Muutoksena aiemmista vuosista sijoitusten pääpaino siirtyi uusista sijoituskohteista jatkorahoituskierroksiin: vuonna 2020 sijoituksen saaneista startupeista jopa 79 %:n kohdalla kyseessä oli jatkorahoituskierros, kun vuonna 2019 vastaava osuus oli 44 %. “Tämä kuvastaa hyvin jäseniltämme vuoden mittaan tullutta viestiä siitä, että pandemian keskellä fokus on ollut portfolioyritysten auttamisessa poikkeuksellisen jakson yli, eikä aikaa ole entiseen tapaan käytetty uusien sijoitusten etsintään”, kertoo FiBANin toimitusjohtaja Amel Gaily.

Vuoden 2020 tunnuslukuja

Mediaanitikettikoko pysyi vuonna 2020 aiempien vuosien tapaan 20 000 eurossa. Vaikka mediaanikoko pysyi samana, suurten, 200 000-500 000 euron ja yli 500 000 euron yksittäisiä tikettejä oli vähemmän, mikä heijastuu kokonaissijoitussummaan. Mediaanikierroskoko oli 226 500 euroa. Terveys ja terveysteknologia oli eniten enkelirahaa houkutellut sektori.

Sijoitusaktiivisuudessa oli paljon vaihtelua: bisnesenkeleistä, jotka sijoittivat vuonna 2019, 55 % sijoitti vähemmän ja 24 % sijoitti enemmän vuonna 2020. “Kuten yksityissijoittamisen luonteeseen kuuluu, bisnesenkelit voivat muuttaa sijoitussuunnitelmaansa niin kuin parhaaksi näkevät. FiBANin yli 650 jäsenen yhteisöön mahtuu monenlaisia profiileja ja elämäntilanteita. On rohkaisevaa nähdä, että enkelit ovat tehneet näin merkittäviä panostuksia haastavan vuoden aikana”, Gaily jatkaa.

Ennätysmäärä exitejä – Suomen aikaisen vaiheen sijoituskenttä osoittaa kypsymistä

Enkelisijoitusten osalta ennätyksiä rikottiin irtautumisten lukumäärässä: vuonna 2020 tehtiin yhteensä 171 exitiä lukumäärän kasvaen jopa 68 % vuodesta 2019. Irtautumisista 13 % oli erittäin tuottoisia tuottaen kymmenkertaisesti tai enemmän, ja 6 % tuotti viisin-kymmenkertaisesti. Haastavasta vuodesta huolimatta tappiollisten exitien määrä pysyi aikaisempien vuosien tasolla, ollen vuonna 2020 37 %.

“Tuottojakauma on linjassa aikaisempien vuosien kanssa. Näin ollen poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta ennätysmäärä exiteissä ei ole seurausta konkursseista vaan vuosien aikana kasvaneesta enkelisijoittajien aktiivisuudesta. Olen vakuuttunut, että tulemme näkemään enemmän onnistuneita exitejä myös tulevina vuosina”, toteaa FiBANin hallituksen puheenjohtaja Reima Linnanvirta

“Siinä missä enkelisijoittamisella voidaan nähdä olevan nouseva trendi yli 35 miljoonan euron sijoituksilla yli 300 yritykseen haastavasta vuodesta huolimatta, olemme silti muihin Pohjoismaihin nähden jäljessä kierroskokojen suhteen. Siksi meidän on edelleen kehitettävä keinoja syndikoinnin helpottamiseksi, jotta voimme varmistaa, että startupit saavat rahoituskierroksista riittävän leveät hartiat kasvua vauhdittamaan”, Linnanvirta jatkaa.

Yksi ajankohtaisista aloitteista, joita FiBAN aktiivisesti seuraa, on ehdotus kanssasijoitusrahastosta, jota on ehdottanut Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Kotimaisen omistajuuden ohjausryhmä.

“Meidän tavoitteena tulisi olla nostaa mediaanikierroskoko 200 000-250 000 eurosta lähemmäs 400 000-500 000 euroa, joka vastaisi paremmin kierroskokoja muissa Pohjoismaissa”, Gaily jatkaa.

Amel Gaily, FiBANin toimitusjohtaja ja Reima Linnanvirta, FiBANin hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoa:
Lataa esitys enkelisijoitustilastoista tästä.
Lue lisää: Suomalaiset startupit räjäyttivät potin: kerätty kasvurahoitus lähes tuplaantunut vuodessa ja lähestyy jo miljardia euroa

FiBAN
Amel Gaily, Managing Director, +358 50 3655 019, amel.gaily@fiban.org
Reima Linnanvirta, Chair of the Board, +358 50 538 1606, reima.linnanvirta@fiban.org

Pääomasijoittajat ry
Pia Santavirta, Managing Director, +358 40 546 7749, pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
Janne Holmia, Chair of the Board, +358 40 0843333, janne.holmia@verdane.com