Uraauurtava tutkimus enkelisijoittamisesta: Bisnesenkelit lisäävät startupien selviytymistä – valtaosa sijoituskohteista saa myös Business Finlandin innovaatiotukea

December 04, 2019

Enkelisijoittaminen lisää nuorten yritysten selviytymistä, selviää Etlan tuoreesta tutkimuksesta. Uraauurtava tutkimus avaa ensimmäistä kertaa enkelisijoittamisen ja julkisen innovaatiorahoituksen synergioita: 75 % kohdeyrityksistä saa rahoitusta sekä bisnesenkeleiltä että Business Finlandilta.

Bisnesenkelit sijoittavat nuoriin yrityksiin henkilökohtaisen varallisuutensa lisäksi aikaa ja osaamispääomaa. Moni enkelisijoittaja auttaa portfolioyrityksiään eteenpäin tarjoamalla ohjausta liiketoiminnan kehittämiseen sekä mahdollistamalla henkilökohtaisen kontaktiverkostonsa hyödyntämisen.
 
Tyypillisesti bisnesenkelit sijoittavat tieto- ja teknologiaintensiivisiin nuoriin yrityksiin vaiheessa, jossa sijoitusriski on erityisen suuri. Bisnesenkelien tekemät varhaisen vaiheen panostukset korkean kasvupotentiaalin yrityksiin edesauttavat Suomen talouden luovaa uudistumista. FiBANin vuosittaisten sijoitustilastojen mukaan bisnesenkelit sijoittivat Suomessa yhteensä 36 miljoonaa euroa 435 startupiin vuonna 2018.
 
Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan enkelisijoittaminen näyttää lisäävän nuorten yritysten selviytymistä. Etlan tutkijoiden Ilkka YlhäisenJyrki Ali-Yrkön ja Mika Pajarisen tutkimuksessa “Business Angel Investment, Public Innovation Funding and Firm Growth” (ETLA Report 97) on tarkasteltu bisnesenkeleiden roolin lisäksi enkelisijoitusten ja julkisen innovaatiorahoituksen keskinäistä suhdetta. Tutkimuksen mukaan valtaosa (75%) enkelisijoituksia saaneista yrityksistä on saanut myös julkista Business Finlandin innovaatiorahoitusta.

Uraauurtava tutkimus avaa väyliä jatkotutkimuksille

Enkelisijoitusten vaikutuksista kohdeyrityksiin on saatu vasta vähän tutkimustietoa. Luonteeltaan bisnesenkeleiden sijoitusten tutkiminen on moniulotteista, joka tekee alan tutkimisesta haastavaa. FiBAN on ensimmäisiä enkeliverkostoja, joka on lähtenyt mukaan tutkimaan kyseistä aihetta.
 
Etlan toteuttamassa tutkimuksessa käytetään ainutlaatuista yritystason aineistoa, joka on muodostettu useista aineistolähteistä: Bisnesenkelisijoituksia koskeva aineisto pohjautuu FiBANin jäsenten tekemien sijoitusten vuosittaisiin tilastoaineistoihin. Kyseinen aineisto ja Business Finlandin rahoituspäätöksiä koskeva aineisto on lisäksi yhdistetty Suomen Asiakastieto Oy:n ja Tilastokeskuksen yrityspohjaisiin rekisteriaineistoihin. Tutkimuksen pääasiallinen tarkasteluajanjakso on 2013-2017.
 
“Tämä on ensimmäinen tutkimushanke Business Finlandin ja FiBANin aineistoilla ja siinä on käytetty nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä. Tulokset ovat mielenkiintoisia ja tutkimusta kannattaa jatkaa”, toteaa Business Finlandin tutkimuspuolesta vastaava Jari Hyvärinen.
 
“Yksityisen ja julkisen rahoituksen synergioiden tutkiminen auttaa kehittämään startup-ympäristöä oikeaan suuntaan. Tulevaisuuden menestystarinat tarvitsevat ravitsevan kasvualustan”, pohtii FiBANin yhteisöpäällikkö Heidi Tawast.
 
FiBAN on ollut edelläkävijä enkelisijoittamisen tutkimisessa ennenkin. FiBAN kerää vuosittain tilastot sijoituksista startup- ja kasvuyrityksiin yhdessä Pääomasijoittajat ry:n kanssa. Tilastoja on kerätty vuodesta 2012 lähtien, jonka myötä ne kuuluvat maailman kattavimpiin tilastoihin enkelisijoituksista

Vahvaa enkelisijoittamisen kasvua lähes 10 vuotta

Tutkimustiedon avulla on pystytty seuraamaan Suomen nopeasti kasvavaa enkelisijoittamisen kenttää. FiBAN aloittaa 7.12.2019 enkeliverkoston kymmenennen toimintavuoden. Verkoston sijoittajajäsenten määrä on kasvanut vuoden 2010 lopusta tähän päivään mennessä 20 perustajajäsenestä yli 660 hyväksyttyyn sijoittajajäseneen. Samalla jäsenten edustus on noussut yhdestä kansallisuudesta reiluun 20 kansallisuuden edustajaan. Sijoituksia FiBANin jäsenet ovat tehneet vuodesta 2010 lähtien vähintään neljännesmiljardin verran.
 
“FiBANilla ja sen laajalla kumppaniverkostolla on runsaasti enkelisijoittamista tukevia palveluita. Ensi vuonna keskitymme toimintamme ammattimaisuuden parantamiseen sekä palvelujemme laadun kehittämiseen. Lisäksi vuosi 2020 on juhlavuotemme, joka kulminoituu FiBANin 10-vuotisgaalaan joulukuussa 2020”, FiBANin toimitusjohtaja Amel Gaily kertoo.