Aiemmin lupaavat kasvuyhtiöt olivat mahdollisia sijoituskohteita vain suurilla summilla sijoittaville enkelisijoittajille ja pääomasijoittajille. Nykyisin listaamattomat kasvuyhtiöt kiinnostavat sijoituskohteina yhä laajenevaa joukkoa sijoittajia.

Esimerkiksi alle 50-vuotiaista osakesäästäjistä lähes 90 % on kiinnostunut sijoittamisesta listaamattomiin osakkeisiin.* Springvest tarjoaa heille tämän mahdollisuuden. Springvestin järjestämistä osakeanneista löytyy sijoituskohteita myös enkelisijoittajille, jotka haluavat hajauttaa riskiä ja täydentää sijoitussalkkuaan varhaisen vaiheen ohittaneiden kasvuyhtiöiden osakkeilla.

Pienin sijoitussumma Springvestin järjestämissä osakeanneissa on noin tuhat euroa. Suurimmat sijoitukset ovat kymmeniä, jopa satojatuhansia euroja, eivätkä kaikki suinkaan ole rahastojen tai muiden pääomasijoittajien sijoituksia. Tosin niitäkin on usein mukana Springvestin rahoituskierroksilla.

Springvest on Suomen suurin toimija

Springvest järjestää Suomen suurimmat osakeannit listaamattomille kasvuyhtiöille ja se onkin kerännyt eniten kasvurahoitusta – yli 130 miljoonaa euroa – Suomeen yleisölle suunnatuissa listaamattomien yhtiöiden osakeanneissa. Rahoituskierroksia on järjestetty 61 yhteensä 42:lle eri kasvuyhtiölle.

Springvest käy läpi satoja yrityksiä vuodessa ja poimii yhtiöiden joukosta ne, joilla sen näkemyksen mukaan on lupaavimmat menestymisen mahdollisuudet. Tiukan tarkastuksen läpäisee vain muutama yhtiö vuosittain. Springvest tekee kaikille rahoituskierrokselle valitsemilleen yhtiöille pääomasijoittajien tapaan due diligencen ja edellyttää kohdeyhtiöiltä kattavaa sijoitusmuistiota. Tämä antaa mahdollisuuden niin enkelisijoittajille kuin muillekin tehdä sijoituksia mahdollisimman tehokkaasti.

Springvestin rahoituskierroksilla olleet kasvuyhtiöt kasvoivat keskimäärin 38 % vuonna 2019. Viimeisten tilinpäätösten mukaan näistä 10 nopeimmin kasvanutta kasvoi keskimäärin 73 %.**

Springvestin kasvurahoituskierroksille valitsemissa yhtiöissä on suuret tuottomahdollisuudet, mutta niissä on myös riskiä – enemmän riskiä kuin pörssiyhtiöissä, mutta vähemmän kuin varhaisen vaiheen startup-yrityksissä. Springvest suosittelee sijoittajille riskien hajauttamista ja keräämään listaamattomien osakkeiden salkkuun 10–20:n eri kasvuyhtiön osakkeita.

Sijoittajat valitsevat vastuullisen jalanjäljen ja vaikuttavan kädenjäljen

Valitessaan kasvuyhtiöitä rahoituskierrokselle Springvestin ensisijainen valintakriteeri – tuottopotentiaali – on usein myös tärkein motiivi listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittamisessa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä Springvestille tai sijoittajille. Sijoittajatutkimuksen* mukaan osakesäästäjänaisista 64 % pitää vastuullisuutta tärkeänä tai hyvin tärkeänä sijoituskohdetta valitessaan (miehistä 43 %). Vastuullinen toiminta vähentää riskejä yritysten toiminnassa ja siten turvaa myös sijoituksen tuottopotentiaalia.

Mitä kukin sijoittaja vastuullisuudella tarkoittaa, on viime kädessä hänen itsensä määriteltävissä. Vastuullisen jalanjäljen lisäksi tai jopa ensisijaisesti osa sijoittajista edellyttää sijoituksiltaan ennen kaikkea hyvää kädenjälkeä eli vastuullisuutta lisäävää vaikutusta. Monet sijoittajat haluavat vaikuttaa sijoituksillaan maailman parantamiseen ja valitsevat sijoituskohteita, jotka heidän silmissään edesauttavat parhaiten tätä päämäärää.

Osa sijoittajista valitsee sijoituskohteensa temaattisesti esimerkiksi terveysalalta, ympäristöteknologian piiristä tai vaikkapa turvallisuutta lisäävistä yhtiöistä. Osa puolestaan voi haluta sijoittaa vain tietyn kestävyysongelman ratkaisemiseen tai pelkästään yhden sairauden parantamiseen liittyviin yhtiöihin.

Tuhannet sijoittajat ovat löytäneet Springvestin rahoituskierroksilta sopivia sijoituskohteita salkkuunsa. Springvest pyrkii löytämään rahoituskierroksilleen kasvuyhtiöitä, jotka tekevät maailmasta puhtaamman, terveemmän, turvallisemman tai tehokkaamman. Lisäksi sijoittajien näkemyksillä on merkittävä vaikutus siihen, millaisille yhtiöille Springvest järjestää osakeannin ja millaisille ei.

Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat jo pitkään olleet sijoitusmaailman megatrendejä. Pandemia on tuonut uusia näkökulmia vastuullisuuden ja vastuullisuutta lisäävien sijoitusten vaikuttavuuden arviointiin. Suomalaiset kasvuyhtiöt pärjäävät tässä vertailussa hyvin. Sijoittajat ovat kasvurahoituksen avainvaikuttajia ja päättävät siitä, millaiset jalan- ja kädenjäljet jätämme jälkeemme.

*Springvestin Sijoittajatutkimus Suomen Osakesäästäjien jäsenille, 2019
** Springvestin Kasvuyhtiöraportti 2020.


Lisätietoja:
Päivi Malinen, toimitusjohtaja
Springvest Oy