FiBAN 06/03/2024

Monthly: Startup-kentän kyselyn tulokset kertovat muutoksen tarpeesta

Päätimme kesällä tehdä FiBANissa ensimmäistä kertaa kyselyn startupeille prosessistamme, sillä halusimme ymmärtää, miten yrittäjät ylipäätään kokevat FiBANin hakuprosessin. Lue täältä, millaisia toimia FiBANissa on otettu ja miten eettinen toimikunta toimii.

Tällöin käynnistettiin myös startup-kentän yhteinen hanke, jossa selvitettiin toimialan jäsenten kokemuksia startup-kentällä tapahtuvasta mahdollisesta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. 

Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa keinoja ja toimenpiteitä startup-kentän tasapuolisuuden, osallistavuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Kysely on startup-kentällä ensimmäinen laatuaan. Kyselyyn saatiin yhteensä 526 vastausta, eivätkä tulokset olleet kaunista luettavaa – valta-asetelmien väärinkäyttö nousi vahvasti kyselyssä esiin. Lue lisää täältä.

Turvallisen tilan käytännöt kaikkiin tapahtumiin

Kuten moni tapahtumissamme syksyn aikana käynyt startup-yrittäjä ja sijoittaja tietää, olemme ottaneet kesän jälkeen käyttöön toimenpiteet ja yleisön ohjeistuksen, miten toimia ja kehen olla yhteydessä, jos kokee epäasiallista käytöstä. 

Otimme kyselyiden tuloksien johdosta syksyllä käytännöksi muistuttaa jokaisen tapahtuman alussa turvallisen tilan periaatteista ja ohjeista. Tapahtumissamme on nimetty turvahenkilö, johon otetaan yhteyttä jos kokee epäasiallista käytöstä, ja uusien jäsenten sekä kumppaneiden kanssa yhteisösäännöt käydään läpi entistä tarkemmin osana perehdytystä.

Kesällä tehdyn startup-kyselymme johdosta, päätimme myös, että kyselyitä tulee tehdä säännöllisesti ja otimme ne strategiauudistuksen kautta systemaattiseksi osaksi FiBANin toimintaa. Yksikään sijoittaja ei ole mitään ilman tyytyväisiä ja turvalliseksi olonsa kokevia yrittäjiä.

Nyt olemme huomanneet, että epäkohdista uskallettu kertoa meille avoimemmin ja olemme saaneet rakennettua luottamusta. Se on positiivinen signaali, vaikka olemmekin vasta matkalla alussa.

FiBANin Code of Conduct sitoo kaikkia jäseniä ja kumppaneita

FiBANin kaikkiin sopimuksiin on kirjattu, että jäsenten tulee hyväksyä Code of Conduct. Uusien partnereiden sekä jäsenten kanssa käydään Code of Conduct ja eettiset pelisäännöt  läpi. Vaikka nämä ovat jo olleet FiBANilla käytössä, niitä ei ole aina valitettavasti kunnioitettu.

Olin viime syksynä puolustusvoimien järjestämässä kansainvälisessä koulutuksessa ja ilokseni huomasin, kuinka vakavasti tämä asia on otettu siellä. Kenellekkään ei jäänyt oppituntien jälkeen epäselväksi mikä on sopivaa käyttäytymistä ja mikä ei. Myös gender- ja cultural awareness -asiat tuotiin hienosti esille. Jos hierarkinen perinteiseksi katsottu organisaatio ottaa nämä koulutuksissa esille, tulisi startup-kentän, jonka pitäisi olla näissäkin edistyksellinen ja ketterä, tehdä iso rytminvaihdos. 

Pitäisi olla selvää, että vaikka olisi kuinka menestynyt, ei se oikeuta huonoon käytökseen. Päin vastoin. Mitä menestyneempi tai vastuullisemmassa asemassa henkilö on, sitä enemmän vastuuntuntoa henkilöllä tulisi olla ja sitä enemmän hänen tulisi toimia muille esimerkkinä.

Suurin osa lähes 700 jäsenestämme allekirjoittaa eettiset sääntömme ja toimivat niiden mukaisesti, mutta yksikin väärinkäytös on ehdottomasti liikaa.

Verkostoilla on merkitystä, hyvässä ja pahassa

Toivonkin, että jokainen meistä lähestyy omaa asemaansa siitä näkökulmasta, itseltään kysyen: millaista esimerkkiä minä haluan näyttää muille? Verkostoilla on merkitystä, hyvässä ja pahassa. Hyvin käyttäytyvien reilujen ihmisten maine puhuu puolestaan, ja huono käytös taas kertoo omanlaistaan tarinaa. Sana leviää nopeasti. 

Startup-kenttä on edelleen pääasiassa miesten pelikenttä. Onhan enkelisijoittaminen aika uutta Suomessa ja suurin osa tähän saakka startup-yrittäjistä on ollut miehiä. Mutta maailma ei ole enää sellainen ja hyvä niin.

On sanomattakin selvää, ettei kyseessä ole pelkästään FiBANin ongelma, vaan koko startup-kentän ongelma. Siksi me tätä yhdessä eettisessä toimikunnassa hoidammekin.

Enkeleiden sijoituksilla on parempi mahdollisuus menestyä, mitä enemmän diversiteettiä tiimissä on, eikä diversiteetin ja tasa-arvon vaikutus pääty siihen. Mitä korkeampi diversiteetti organisaatioissa on, sitä vähemmän organisaatioissa on kyselyn tulosten paljastamia ongelmia.

Meillä on upeita esimerkkejä jäsenistä, jotka ovat tehneet työtä tämän asian eteen jo pitkään – iso kiitos heille.

FiBANin toimitusjohtaja

Tiina Laisi-Puheloinen

//

FiBANin edustajat eettisessä toimikunnassa

Tiina Laisi-Puheloinen, toimitusjohtaja

Milja Mäkelä, viestintäpäällikkö

Eljas Repo, hallituksen jäsen

Mikä on eettinen toimikunta?

Kyselyn toteuttaneet organisaatiot – Startup-säätiö, Suomen startup-yhteisö, Pääomasijoittajat ry, Suomen enkelisijoittajayhdistys FIBAN ry, Slush ja Aaltoes – perustivat ennen kyselyn toteuttamista vuoden 2023 syksyllä Eettisen toimikunnan, jonka tehtävänä on edistää startup-kentän kehitystä tasa-arvon ja oikeudenmukaisen kohtelun osalta ja koota yhteen toimenpidesuosituksia koko startup-kentälle. 

 

Toimenpidesuositusten lisäksi Eettinen toimikunta käynnistää projektin, jossa selvitetään ja koostetaan parhaita häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisyn ja puuttumisen keinoja startup-kentältä. Eettinen toimikunta myös seuraa ja mittaa säännöllisesti startup-kentän tilannetta uudella kyselyllä konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun tueksi. 

 

Lue lisää eettisestä toimikunnasta.

FiBAN on osa yrittäjien ja sijoittajien välisiä suhteita edistävää, EU-rahoitettua BAKE-hanketta. Lue lisää BAKE-hankkeesta ja tutustu materiaaleihin.

Back to top of page