Korkein hallinto-oikeus linjasi hiljattain ratkaisussaan KHO 2017 T 5903, että velkakirjalainan lainapääoman menetys voi olla pääomatuloista vähennyskelpoinen meno. Ratkaisu on merkittävä, sillä tuloverolain (TVL) mukaisessa verotuksessa on ollut vakiintuneena käytäntönä, etteivät pääomatuloja kerryttävän varallisuuden kuten arvopaperien ja saatavien menetykset ole vähennyskelpoisia. Oikaisupyyntöjä on mahdollista hakea vuodesta 2012 lähtien.

Ratkaisussa KHO 2017 T 5903 oli kyse siitä, aiheutuuko X:lle hänen pääomatuloistaan vähennyskelpoinen meno, jos hän menettää Y Oy:lle antamansa velkakirjalainan lainapääoman. Toisin sanoen kyse oli siitä, voiko lainapääoman menetys olla TVL 54 §:n tarkoittama tulonhankkimismeno.

KHO katsoi, että X oli harjoittanut tulonhankkimistoimintana pidettävää laajaa sijoitustoimintaa, sillä tällä oli noin 12 miljoonan euron sijoitusvarallisuus, joka sisälsi muun muassa ulkomaisia strukturoituja sijoitustuotteita ja kotimaisten yhtiöiden osakkeita. X oli lisäksi lainannut rahavaroja myös muille kuin Y Oy:lle. X:n Y Oy:lle antaman velkakirjalainan katsottiin näin ollen olevan osa X:n tulonhankkimistoimintana harjoittamaa sijoitustoimintaa, ja lainapääoman menetys oli siten tulonhankkimisesta aiheutunut vähennyskelpoinen meno.

Mitä bisnesenkelien olisi hyvä tietää KHO:n ratkaisusta lainasaatavien menettämisen vähennyskelpoisuudesta, ja mitkä ovat kriteerit oikaisupyynnöille? Lisätietoja aiheesta antaa FiBANin partneri KPMG:n veroasiantuntija Ari Engblom, Head of Legal Services. Häneen voi olla yhteydessä sähköpostitse ari.engblom(at)kpmg.fi tai puhelimitse +35840 752 0056.

Ari Engblom avaa KHO:n ratkaisua lainasaatavan menettämisen vähennyskelpoisuudesta FiBANin PitchFinlandissa 13.2.2018 pitämässään Bisnesenkelikoulutuksessa.


Lisätietoja:

  • Ari Engblom, Head of Legal Services, KPMG, ari.engblom(at)kpmg.fi, +35840 752 0056