Suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma oli 253 M€ vuonna 2015, joista kotimaisia pääomasijoituksia 96 M€, ulkomaisia suoria sijoituksia 94 M€, kotimaisten bisnesenkeleiden sijoituksia 37 M€ sekä muita sijoituksia 26 M€.

“Suomalaisiin aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehdyt sijoitukset kohosivat jälleen uuteen ennätykseen vuonna 2015. Myös vuosi 2016 on alkanut vilkkaasti. Esimerkiksi M-Files sai viime viikolla yhden kaikkien aikojen suurimmista aikaisen vaiheen pääomasijoituksista Suomessa”, kommentoi Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten määrä on 2,5-kertaistunut viidessä vuodessa. Sijoitusten määrää olisi kuitenkin edelleen mahdollisuus kasvattaa. “Esimerkiksi ulkomaisten pääomasijoittajien ja rahastosijoittajien houkutteleminen Suomeen on tärkeää”, toteaa FVCA:n hallituksen jäsen Sami Lampinen. Kun suomalaiset kasvuyritykset ja pääomasijoittajien tiimit kansainvälistyvät, myös ulkomaisten sijoittajien kiinnostus kasvaa entisestään.

Myönteistä kehitystä voitaisiin edelleen vauhdittaa kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. “Esimerkiksi helpottamalla yleishyödyllisten säätiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin saisimme kohdennettua lisää rahaa suomalaisiin kasvuyrityksiin ja innovaatioihin”, toteaa Santavirta. Kuten Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on todennut, Suomi tarvitsee kaikki käytettävissä olevat pääomat yritysten ja uusien innovaatioiden rahoittamiseen.

”Vuonna 2016 julkiset instituutiot, kuten Finnvera tai Tekes, eivät enää tee suoria sijoituksia aloittaviin yrityksiin. Tämä kasvattaa entisestään yksityisten sijoittajien roolia alkuvaiheen kasvuyritysten rahoittajana”, toteaa Jaakko Salminen, FiBAN ry:n hallituksen puheenjohtaja. Tätä kehitystä tukee viime vuosina voimakkaasti kehittynyt bisnesenkelien aktiivinen keskinäinen verkottuminen ja yhteissijoittaminen.

Suomalaiset bisnesenkelit sijoittivat 271 startup-yritykseen vuonna 2016, joka on yli 10% enemmän kuin 2015. Bisnesenkelisijoitukset kohdistuvat erityisesti työpaikkojen luontiin. Enkeleiden rahoittamissa yrityksissä on tällä hetkellä arviolta 13.000 työpaikkaa. Yksittäiset bisnesenkelit sijoittavat useampaan startup-yritykseen kuin aikaisemmin. Tämä kertoo siitä, että suomalainen bisnesenkelikenttä on jatkanut kehittymistään ja on tällä hetkellä Euroopan suurimpia ja aktiivisimpia.

MITEN EDISTÄÄ SIJOITUKSIA SUOMESSA?

 • Rahastosijoittajien monimuotoisuus
  Rahastosijoittajien monimuotoisuus on tärkeää pääomasijoitusrahastojen keräämiseksi. Rahastosijoittajia ovat mm. valtion pääomasijoitusyhtiöt, family officet, yritykset, eläkevakuuttajat, vakuutusyhtiöt ja yksityishenkilöt.
 • Säätiöt mukaan kasvusijoittamiseen
  Säätiöiden verotuskäytäntöjen muuttaminen siten, että pääomasijoitusten tekeminen heille ei ole muita sijoituksia huonompi.
 • Kansainvälisyys
  Pääomasijoittajien ja kohdeyhtiöiden kansainvälistyminen mahdollistaa kasvun ja houkuttelee ulkomaisia pääomasijoittajia, sekä rahastosijoittajia Suomeen.
 • Lisää yksityissijoittajia
  Suomessa on kansainvälisesti tunnustettu erinomainen startup-sijoituskulttuuri. Uusia yksityissijoittajia tulee houkutella aktiivisesti mukaan mm. tietoisuuden lisäämisen avulla.  Myös verotuksen avulla tehdä startup-sijoittaminen houkuttelevammaksi kansainvälisten mallien mukaisesti.
 • Suuryritysten aktivointi startup-kentälle
  Monet  suuryritykset ovat heränneet startup-yhteistyön mahdollisuuksiin.

Bisnesenkeliaktiivisuus (FIBAN)

 • Yhä useampi yritys (271) sai sijoituksen vuonna 2015.
 • Yksittäinen enkeli sijoittaa yhä useampaan yritykseen. Sijoitusten mediaanikoko (20.000€) on siksi jatkanut laskuaan.
 • Voitollisten irtaantumisten lukumäärä tulisi saada kasvatettua.

​Aiempi bisnesnekeliaktiivisuus

Lisätietoja: www.fiban.org/bisnesenkeliaktiivisuus-2015

Pääomasijoitusyhtiöiden aktiivisuus (FVCA) 

 • Yksityisen sektorin sijoittajilla tärkeä rooli kasvuyritysten rahoittamisessa. 
  Julkisen sektorin pääomasijoittajat 2011: 38 M€ -> 2015: 25 M€. Yksityisen sektorin pääomasijoittajat 2011: 39 M€ -> 2015: 83 M€.
 • Sijoittaminen yhdessä pääomasijoittajan kanssa kiinnostaa. 
  Kanssasijoitusten osuus kaikista sijoituksista on noussut jatkuvasti ja 86 % sijoituksista oli tehty vähintään yhden muun sijoittajan kanssa vuonna 2015. Vuonna 2008 kanssasijoitusten osuus oli 38 %.
 • Sijoitusten keskimääräinen koko pysynyt maltillisena. 
  Suomalaiset sijoittajat sijoittivat yksittäiseen startupiin vuoden aikana noin 600 000 €.
 • Venture capital -rahastoihin kerättiin 107 M€ uusi varoja. 
  Rahastoihin kerätyt varat käytetään startup- ja kasvuyrityssijoituksiin tulevina vuosina. Rahastoihin sijoittavat mm. valtion pääomasijoitusyhtiöt, family officet, yritykset, eläkevakuuttajat, vakuutusyhtiöt ja yksityishenkilöt.

Lisätietoja: http://fvca.fi/tietokeskus/tilastot

NÄKYVYYS MEDIASSA

LISÄTIETOJA
​Suomen Pääomasijoitusyhdistys Ry (FVCA)
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat.
Pia Santavirta, FVCA ry, toimitusjohtaja, pia.santavirta (at) fvca.fi, (+358) 40 5467749
Lisätietoja:www.fvca.fi

Finnish Business Angels Network (FIBAN)
FiBAN on kansallinen, voittoa tavoittelematon yksityissijoittajayhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 500 hyväksyttyä bisnesenkeliä, jotka katsovat satoja yrityksiä vuodessa. FiBAN on myös yksityissijoittajien kansallinen etujärjestö.
Jan Oker-Blom, FiBAN ry, toimitusjohtaja   jan (at) fiban.org, (+358) 40 5517551  
Lisätietoja:www.fiban.org/about