Juha Kurkisella oli merkittävä rooli Suomen bisnesenkelitoiminnan kehittäjänä ja sijoitustoiminnan profiilin nostamisessa merkittäväksi osaksi kansallista talouskeskustelua. Vuonna 2010 Talouselämä otsikoi uutisen, “Bisnesenkeli, liity kuoroon”, jossa “varakkaita ja viisaita” kannustettiin kokoamaan joukkonsa ja toimimaan isänmaan asialla sijoittamalla alkaviin kasvuyrityksiin. Tälle teemalle Juha omistautui, ja kontribuoi merkittävän osan ajastaan bisnesenkelitoiminnan järjestäytymiseksi Suomessa, mikä konkretisoitui FiBANin bisnesenkeliverkoston perustamiselle vuonna 2010. 

Juhan toimintaa ohjasi vahvasti palo “antaa takaisin” kaikesta kokemastaan, verkostoistaan, sekä taloudellisesta menestyksestään uusien yrittäjien toiminnan edistämiseksi. Kuten Juha usein sanoi, “tässä kilpaillaan vapaa-ajasta”, ei niinkään taloudellisen maksimoinnin tarpeesta. Tähän pohjautui FiBANin toimintafilosofia jota Juha oli aktiivisesti määrittämässä, jossa kouluttamalla ja jakamalla sijoitustoiminnan parhaita käytäntöjä pystyttäisiin madaltamaan kynnystä sijoittaa startup-yrityksiin ja houkutella uusia sijoittajia mukaan. 

FiBANin verkosto oli Juhan vapaa-ajan yksi suurimpia mielenkiinnon kohteita, ja hän oli juuri tekemässä viimeisintä sijoitustaan uuteen startup-yritykseen ennen poismenoaan. Juhan jälkeen Suomeen jää elämään vahva startup-sijoittamisen kulttuuri, sekä yksi maailman suurimmista bisnesenkeliverkostoista, joka aktiivisesti kouluttaa ja inspiroi uusiin startup-sijoituksiin. 

FiBANin kunniajäsenenä hän jakoi auliisti omia kokemuksiaan ja alla näistä muutamia: 

Juhan opit enkeleille

Takaisin antamisen ilo 

Juha oli rakentanut uransa menestyvänä juristina osallistuen suuryritysten kasvattamiseen ja toimintojen kansainvälistämiseen. Työssään Juha näki aitiopaikalta Suomen talouden kehityksen ja mahdolliset tulevaisuuden haasteet, jos kilpailukykyä ei aktiivisesti kehitettäisi. Vuoden 2008 finanssikriisi ja mm. Nokian toimintojen haasteet vaikuttivat syvästi Juhan tarpeeseen toimia hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi edistämällä uusien innovaatioiden ja työpaikkojen luontia. Kuten eräs tamperelainen FiBANin alkuvaiheessa toimintaan mukaan lähteneistä bisnesenkeleistä toimintaansa perusteli: “Olen aiemmassa korporaatioelämässäni joutunut ulkoistamaan yli 2.000 työpaikkaa. Nyt teen startup-sijoituksia näiden työpaikkojen luomiseksi takaisin Suomeen.”  

Uusien innovaatioiden edistäminen ja työpaikkojen luonti oli myös Juhalle se pääkriteeri startup-sijoituksille. Hän kannustikin aktiivisesti samassa elämäntilanteessa olevia kontribuoimiaan kokemuksia, verkostoja ja varallisuutta takaisin erityisesti nuorten yrittäjien tarpeisiin. “Tarkoituksena on yrittää kasvattaa FiBANin verkoston keski-ikää” oli Juhan usein toistama puoli-hauska hokema, mutta jossa korostui samalla tavoite saada mm. talouselämän johtopaikoilla toimineita rakentamaan itselleen startup-portfolio, joita auttaa ja tukea.   

 “Käärinliinoissa ei ole taskuja”, kuten Juhan bisnesenkelikollega ja FiBANin kanssaperustaja Ari Korhonen muisteli Juhan sanontoihin kuuluneen. 

Luo ystävyyksiä ja ylläpidä niitä

Juhan persoonaan kuului aktiivisuus monessa eri verkostoissa erityisesti suomalaisen liike-elämän eri osa-alueilla. Tähän toimintaan soveltui erinomaisesti FiBANin toimintaoppeihin sisältynyt kannustus sijoittaa yhdessä, syndikoiden. Osittain Juhan roolin ansiosta Suomeen muodostui toimintarakenne, jossa ryhmä yksityissijoittajia muodosti juridisen syndikaatin, jolloin yrittäjän oli selkeämpi lisätä tämä omistusrakenteeseensa ja hallinnoida omistajuutta hajanaisen omistajaryppään sijaan. Tästä mallista muodostui esimerkki moneen maahan mm. Tanskaan, Viroon ja Ruotsiin, jossa FiBANin verkoston toimintamalli on toiminut inspiroivana vertailukohteena. 

Näitä syndikaatteja muodostui Juhalle runsaasti ja monessa niissä oli mukana kansainvälisiä kontakteja, joita vuosien varrella kanavoitiin runsaasti suomalaisten startup-yritysten kasvun tueksi. Jäämme myös kaipaamaan Juhan systemaattisesti joka vuosi lähettämiä digitaalisia joulutervehdyksiä, jolla osaltaan ylläpidettiin yhteyttä ja inspiroitiin yhteyden uudelleen aktivointiin.     

Luota ja ohjaa 

Juhan toimintatapa oli luottaa kumppaneidensa rooliin, mutta samalla toimia tukena seuraamalla asioita huolellisesti. Erityisesti tästä jää mieleen Juhan rooli FiBANin alkuvaiheessa, jossa toimintaa koordinoi Claes Mikko Nilsen. Opiskelujaan viimeistelevä Claes Mikko sai vapaat kädet luoda verkoston toimintamalli ja implementoida Juhan ja hänen enkelikollegoidensa visioita käytäntöön. “Juha opasti minut toimintamalliin, jossa yritystoiminta perustui luottamukseen, reiluuteen, ja eri osapuolten ymmärtämiseen. Itselleni oli tärkeä kohdata arvomaailma, johon halusin sitoutua ja toteuttaa tavoitteita parhaani mukaan luottamukseen perustuen.”

Juhan rooli FiBANin ensimmäisenä puheenjohtajana oli erityinen ja tämän, “lähes isällisen roolin”, sai kokea myös FiBANin toimitusjohtajana aloittanut Jan Oker-Blom: “Hän ei puuttunut operatiivisiin pikkuasioihin vaan vaali organisaation kulttuuria, arvoja ja työntekijöiden hyvinvointia. Hän jakoi auliisti myös omia kokemuksiaan esimiestoiminnasta ja miten positiivisten esimerkkien rooli oli vaikuttanut vahvasti myös häneen. Hyvien ja arvomaailmaltaan jalojen johtajien siipien alla syntyy hyviä työntekijöitä, joista aikanaan saattaa tulla hyviä johtajia. Juha vahvisti esimerkillään tätä positiivista kierrettä.”

Tämä sama luottamus oli nähtävillä myös Juhan startup-yrityksissä. Yrittäjät toteuttavat parhaansa mukaan yhteistä missiota ja Juhan kaltaisten bisnesenkelien tärkein rooli on tarjota sparrausta ja reflektointia kasvumatkan varrella.

Kärsivällisyys 

Juhalla oli suuri rooli bisnesenkelitoiminnan ymmärryksen lisäämisessä ja yhtenä oppina oli startup-sijoitusten pitkä aikajänne. Pikavoittojen sijaan sijoitusten keskipituus on noin 5-10 vuotta. Monet FiBANin bisnesenkeliverkoston toimintaan alkuvaiheessa mukaan lähteneet harmittelivat, ettei verkostoa ollut vielä heidän aloittaessaan sijoitustoimintaansa, jolloin sijoituskokemukset, kuten sijoitusten keskimääräinen pituus, olisivat voineet helpottaa monen sijoittajan strategiaa.  

Juhan omiin pitkän aikavälin sijoituskokemuksiin kuului yksi hänen lempiyrityksistään, joka valmisti koivumahlaa Tohmajärvellä. Yritys tuli tutuksi Juhan kanssa pitkään toimineiden kesken useasti kuullun sijoitustarinan myötä. Jo ennen FiBANin toimintaa löytynyt startup-yritys saatiin sinnikkään toiminnan tuloksena kasvatettua kansainvälistä kiinnostusta herättäväksi ja yritys alkuperäisen tavoitteen mukaisesti myytiin kansainväliselle sijoittajalle vuonna 2020, 11 vuotta sijoituksen jälkeen.  

Sijoitus oli vuosienkin jälkeen kannattava, mutta eniten Juha nautti kuljetusta matkasta ja ylpeydestä tukea uuden innovaation muuttamista ympäristöystävälliseksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. 

Perheprio 

Juhan elämän keskiössä oli oma perhe ja tämä prioriteetti oli tärkeässä roolissa myös FiBANin perustamisen alkuvaiheessa, jolloin tehtävää ja epävarmuutta oli paljon. Kun toimintaa koordinoiva Claes Mikko kertoi tulevasta perheenlisäyksestään, oli Juhan kommentti: “elämässä on tärkeitä asioita, ja sitten on niitä todella tärkeitä asioita”. Verkoston rakentaminen sujui isyysvapaan lisäksi erittäin joustavalla työajalla, jossa Juhan kehotuksesta muutama päivä viikosta tuli olla kotona, mutta tarvittaessa tavoitettavissa. Tämä “sijoitus” joustavuuteen ja luottamukseen palautui Claes Mikon mukaan korkojen kera työhönsä dedikoitumisella ja sitoutumisella.  

Tämä on tärkeä huomioida ja kertoa myös kaikille niille startup-yrittäjille, joiden kanssa bisnesenkelit toimivat. Sijoitus luottamiseen on ehkä kaikista kannattavin malli edistää startup-yrityksiä. 

Ja kuten Juhan sanontoihin myös kuului “Kaikki mistä selviää rahalla, on pikku juttuja”.

Juhan muistoa ja bisnesenkeliperintöä kunnioittaen,

Claes Mikko Nilsen
Ari Korhonen
Riku Asikainen
Jan Oker-Blom
Jaakko Salminen

Juha Kurkinen kuoli koronan uuvuttamana 5.3.2021. Juhan muistoa voi kunnioittaa lahjoituksin edistämään vammaistoiminnan hoitoa:
Sinikka ja Juha Kurkisen säätiö
IBAN: FI09 1572 3000 3850 21
BIC: NDEAFIHH