FiBANin ja Pääomasijoittajien julkaisemien sijoitustilastojen mukaan Suomen startupit ja kasvuyritykset keräsivät vuoden 2019 aikana uusia sijoituksia ennätysmäärän, yhteensä 511 miljoonaa euroa. Bisnesenkelien sijoitusten osuus nousi ennätyslukemiin, yhteensä 54 miljoonaa euroon ja kotimaisten pääomasijoittajien osuus nousi 113 miljoonaan euroon. Ulkomaiset sijoittajat sijoittivat Suomeen 295 miljoonaa euroa. Merkittävin kasvu sijoituksissa tuli ulkomaisilta pääomasijoittajilta, jotka sijoittivat suomalaisiin yrityksiin 180 miljoonaa euroa. Muiden ulkomaisten sijoitusten määrä laski 115 miljoonaan euroon. 

Sekä enkeli- että pääomasijoituksissa huippuvuosi

Enkelisijoitusten osuus nousi vuonna 2019 ennätyslukemiin, kun bisnesenkelit Suomessa sijoittivat 54 miljoonaa euroa yhteensä 415 startup-yritykseen. Tämä selviää FiBANin jäsenistölleen tekemästä vuosittaisesta sijoituskyselystä, joka kuuluu Euroopan kattavimpiin tilastoihin enkelisijoituksista. Suomessa toimiva FiBAN on yksi maailman suurimmista bisnesenkeliverkostoista.

Ennätyslukuja selittää osaltaan se, että vuonna 2019 sijoitettiin muutamia poikkeuksellisen suuria summia yksittäisiin yrityksiin. Usein enkelit rahoittavat portfolioyrityksiään myös jatkokierroksilla, joiden määrä vuonna 2019 oli merkittävä. ”Meillä on yli 650 yksityissijoittajan yhteisö, johon kuuluu erilaisia sijoittajaprofiileita. Henkilökohtaista varallisuuttaan sijoittavien yksilöiden sijoitusmäärissä on paljon vaihtelua”, kertoo FiBANin toimitusjohtaja Amel Gaily.

”Yksittäisen vuoden sijaan on olennaisempaa seurata pitkän aikavälin trendiä”, Gaily painottaa. Vuoden 2019 mediaanisijoitukset pysyivät edellisiin vuosiin verrattuna suurin piirtein samana: bisnesenkelin yksittäinen mediaani sijoitus oli 20 000 euroa ja yrityskohtainen mediaani sijoituskierros oli 240 000 euroa. ”Lisäksi jäsenemme sijoittavat startupeihin huomattavan määrän aikaa ja osaamista, jonka arvoa ei voi mitata rahassa”, hän lisää.

Pääomasijoittajien toiminnassa vuosi 2019 oli kaikkien aikojen huippuvuosi lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Viime vuonna perustettiin useita uusia pääomasijoitusrahastoja ja osa aikaisemmin perustetuista rahastoista kasvoi seuraavaan kokoluokkaan. Pääomasijoittaja Lifeline Ventures keräsi Suomen suurimman 130 miljoonan venture capital -rahaston. Myös vc-sijoituksia tehtiin ennätysmäärä: 176 suomalaista startupia sai yhteensä 293 miljoonaa euroa venture capital -sijoituksia vuonna 2019. Myöhemmän vaiheen pääomasijoitusten keskimääräinen koko nousi ennätykselliseen 9 miljoonaan euroon.

Suomalaisten startup-yritysten kehittyminen näkyy ulkomaisten sijoitusten kasvussa, ulkomaisten sijoittajien osuuden ollessa jo 58 % kaikista suomalaisten startupien saamista sijoituksista, yhteensä 295 miljoonaa euroa. Pääosa kansainvälisistä sijoituksista Suomeen tehdään yhdessä kotimaisen vc-sijoittajan kanssa. 

“Kotimaisten startupien saama kansainvälinen rahoitus ei ole sattumaa, vaan kyseessä on määrätietoinen työ. Meillä on täällä sekä laadukkaita yrityksiä että monipuolinen startup-ekosysteemi”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Lampinen. ​

Kriisitilanteen vaikutus startup-yrityksiin

Koronaviruksen aiheuttama yllättävä kysynnän notkahdus ja muun muassa ulkomaisten sijoittajien vetäytymisestä seuraava rahoitusshokki asettavat startup-yritykset haastavaan tilanteeseen. Myös uusien kotimaisten sijoittajien löytäminen saattaa olla vaikeampaa. 

Olemassa olevasta sijoittajasuhteesta on kuitenkin yritykselle paljon etua, korostaa FiBANin hallituksen puheenjohtaja Reima Linnanvirta. “Sijoittajien kokemuksen, verkostojen ja tuen merkitys korostuu koronakriisin hetkellä. Yrittäjien tukena ollaan aamusta iltaan ja suunnitelmia yritystoiminnan jatkumisen varmistamiseksi tehdään tiiviissä yhteistyössä”, Linnanvirta kuvailee. “Suomessa on yksi maailman kehittyneimmistä bisnesenkeliverkostoista, erittäin kokeneita pääomasijoittajia sekä yhteen hiileen puhaltava startup-ekosysteemi”, hän jatkaa.

Kriisitilanteessa on uskallettava katsoa eteenpäin. “Viime vuoden lopun tilanne on se tavoitetaso, mihin täytyy päästä palaamaan mahdollisimman nopeasti kriisin väistyttyä. Tämä vaatii yritysten, sijoittajien ja julkisen sektorin yhteisiä toimia startup-talven pituuden rajoittamiseksi ja rahoitusshokin vaikutusten vaimentamiseksi”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Suomalainen startup-kenttä on kehittynyt valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sen tarjoama ketterä ongelmanratkaisu on tarpeen varsinkin kriisitilanteissa. Nyt onkin ehdottoman tärkeää pitää huolta siitä, että meillä on tulevaisuudessakin yrityksiä, joilla on sekä halua että kykyä ratkaista ongelmia ja rakentaa uutta.

Lue lisää FiBANin enkelisijoitustilastoista: Ennätysmäärä enkelisijoituksia vuonna 2019 – uusia sijoituksia 415 startupiin

Kuuntele webinaaritallenne: Startup-rahoitus 2019 (Amel Gaily, Reima Linnanvirta, Pia Santavirta, Sami Lampinen) 

Lisätiedot: