Suomalaiset aikaisen vaiheen kasvuyritykset keräsivät rahoitusta 383 miljoonaa euroa – Kasvua 42 prosenttia

March 13, 2017

Suomalaisiin aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma kasvoi viime vuonna 42 prosenttia 383 miljoonaan euroon, joista kotimaisia pääomasijoituksia 80 miljoonaa ja bisnesenkeleiden sijoituksia 53 miljoonaa euroa. Lisäksi ulkomaisia suoria sijoituksia tehtiin 216 miljoonaa sekä muita sijoituksia 34 miljoonaa euroa. Yhteensä sijoituksia tehtiin yli 400 kasvuyritykseen vuonna 2016.

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) ja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) ovat keränneet vuoden 2016 tilastoja yksityissijoittajien ja pääomasijoitusyhtiöiden tekemistä sijoituksista startup- ja kasvuyrityksiin Suomessa.

Suomalaisten aikaisen vaiheen kasvuyritysten saama rahoitus kasvoi jo viidettä vuotta. FVCA:n ja FiBAN:n keräämissä tilastoissa uusiin ennätyksiin nousivat kansainväliset sijoitukset, bisnesenkelit ja joukkorahoitus.

“Enkelisijoitusten kasvu kertoo myös kulttuurin muutoksesta – omaa varallisuutta uskalletaan sijoittaa riskiyrityksiin, etenkin jos omaa asiantuntemusta voi hyödyntää riskin vähentämisessä”, kertoo FiBANin puheenjohtaja Torsti Tenhunen.

Startupeille isoja, yli 10 miljoonan euron rahoituskierroksia kansainvälisiltä sijoittajilta on nähty aiempaa useampia. Tämä kertoo sijoitusta hakevien yritysten korkeasta laadusta.

“Suomalaisia huippuyrityksiä oletetaan tulevan jatkossa yhä enemmän. Näiden yritysten kilpailu globaaleilla markkinoilla edellyttää vähintään 10-30 miljoonan euron rahoituskierroksia”, kertoo pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

“Seuraava kehitysaskel edellyttää isompia kotimaisia pääomasijoitusrahastoja”, toteaa FVCA:n varapuheenjohtaja, pääomasijoitusyhtiö Inventuren toimitusjohtaja Sami Lampinen. “Tällöin voidaan rahoittaa yhä useampia yrityksiä yhä isommilla summilla.”

Näytöt tuottoisista irtautumisista ja kansainvälisesti houkuttelevat uudet sijoitusmahdollisuudet luovat perustan kotimaisten rahastojen kasvattamiseksi.

“Suomi on jo monessa mielessä maailman vahvimpia startup-maita, mutta näemme tavoitteena nostaa Suomi myös kasvuyrityssijoittamisen ykkösmaaksi maailmalla. Tämä tarkoittaa suurempien sijoitusten toteutumista ja yhä rohkeampaa riskinottoa, joka puolestaan onnistuu epäonnistumisen seurauksia pehmentämällä ja taloudellisia, sekä verotuksellisia kannustimia kasvattamalla”, FiBANin toimitusjohtaja Jan Oker-Blom tiivistää.

​Finnish Business Angel Investments 2016

Miten edistää sijoituksia kasvuyrityksiin Suomessa?

Tiiviste startup-sijoitusaktiivisuudesta

Bisnesenkeliaktiivisuus (FIBAN)

Suurimmat rahoituskierrokset vuonna 2016

YritysRahoituskierros (M€)
M-Files32
AlphaSense24
Swap.com Services19
Verto Analytics14,2
Visedo13,5
Wolt Enterprises11
Jolla10,4
Canatu10
KNL Networks9
MariaDB Corporation8,3

Pääomasijoittajien (venture capital) aktiivisuus (FVCA)

Lisätietoja: http://fvca.fi/tietokeskus/tilastot

Näkyvyys mediassa

Lisätietoja

Jan Oker-Blom       
FiBAN ry, toimitusjohtaja
jan(atfiban.org    

FINNISH BUSINESS ANGELS NETWORK (FIBAN)
FiBAN on kansallinen, voittoa tavoittelematon yksityissijoittajayhdistys, joka inspiroi yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 500 hyväksyttyä bisnesenkeliä ja verkosto on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista. www.fiban.org

Pia Santavirta
​​FVCA ry, toimitusjohtaja
pia.santavirta(at)fvca.fi

SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (FVCA)
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat. www.fvca.fi