​Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) ja Pääomasijoittajat ry ovat keränneet vuoden 2018 tilastot sijoituksista startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin Suomessa: sijoituksia tehtiin ennätykselliset 479 miljoonaa euroa. Bisnesenkeleiden suorien sijoitusten osuus oli 36 miljoonaa euroa ja kotimaisten pääomasijoitusyhtiöiden osuus 101 miljoonaa. Ulkomaisten pääomasijoittajien suorien sijoitusten osuus kokonaissummasta oli 103 miljoonaa euroa. Sekä kotimaisten että ulkomaisten pääomasijoittajien osuus on kasvanut huomattavasti edellisvuoden tasosta.

Bisnesenkelit sijoittivat vuoden 2018 aikana 435 startupiin ja aikaisen vaiheen kasvuyritykseen. VC-sijoittajat sijoittivat yhteensä 154 suomalaiseen startupiin ja aikaisen vaiheen kasvuyritykseen vuonna 2018.

Startup-yrityskentän kypsyminen tuo mukanaan suuria rahoituskierroksia

Enkelisijoitukset kasvoivat hieman viime vuodesta, selviää FiBANin jäsenilleen tekemästä tilastokyselystä, jonka pohjalta on jälleen kerran laadittu Euroopan kattavin vuosittainen bisnesenkelitilastointi.

“FiBANin kahdeksan vuoden aikana Suomen varhaisen vaiheen rahoituskenttä on kehittynyt valtavasti. Tänään se on Suomelle elintärkeää, vakiintunutta liiketoimintaa. Kypsymistä kuvaa se, että monet käytännöt ja luvut ovat jo vakiintuneet. Samalla ala monipuolistuu ja uudistuu hienosti”, kiteyttää FiBANin toimitusjohtaja Reidar Wasenius.

Vuonna 2018 startup-sijoitusten kokonaismäärän kasvua vauhdittivat erityisesti ulkomaisten sijoittajien ennätyssuuret sijoituskierrokset Suomen parhaimpiin startup-yrityksiin, mikä nosti samalla ulkomaisten VC-sijoittajien osuutta sijoittajakunnassa. Kotimaisten Venture Capital (VC) -sijoittajien tekemien sijoitusten summa kasvoi huomattavasti (35 %) edellisvuoden luvuista.

“Hyvin toimiva, verkostoitunut ja monipuolinen enkeli- ja VC-markkina on edellytys sille, että Suomen vahva teknologiaosaaminen saadaan liiketoiminnallisesti lentoon lukuisissa eri alojen startup-yrityksissä, kuten esimerkiksi ICT-alalla. Ulkomaiset suuret sijoituskierrokset seuraavat perästä, mikä on upea uutinen Suomelle ja suomalaiselle yritysosaamiselle”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Startup-sijoittajilla on merkittävä rooli Suomen yrityskentän rakentajana

Bisnesenkelien tekemät varhaisen vaiheen panostukset ovat elintärkeitä kun menestyviä startupeja rakennetaan. Bisnesenkelit sijoittavat aikaansa, osaamistaan ja henkilökohtaista varallisuuttaan vaiheessa, jossa sijoitusriski on erityisen suuri. Suomessa bisnesenkelit sijoittivat vuoden 2018 aikana 435 startup-yritykseen eri toimialoilta.​

“Bisnesenkelisijoituksen saaneessa startupissa yksityissijoittajien rooli on ratkaisevan tärkeä. Menestystä saavutetaan vähitellen kun muutamat kokeneet ihmiset uskovat liikeideaan yhtä lujasti kuin yrittäjä itse ja yhdessä hänen kanssaan panostavat vahvasti sen kehittämiseen usean vuoden ajan. Varhaisen vaiheen enkelisijoittaminen on se kasvualusta, josta menestyksekkäät suomalaiset kasvuyritykset versovat”, toteaa Wasenius.

VC-sijoittajien osaamisella startup-yritysten kasvua on onnistuttu vauhdittamaan merkittävästi lisää. Pääomasijoittajien ja KPMG:n vaikuttavuustutkimuksen mukaan VC-sijoitusta seuranneen kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu (CAGR) vuosina 2010-2017 oli ilman Supercellin lukuja yli 7 kertaa nopeampaa verrattuna saman alan ja kokoluokan yrityksiin, joissa ei ole pääomasijoittajaa mukana. Samaan aikaan henkilöstömäärä kasvoi noin 1000 henkilöllä työpaikkojen ollessa kaikki uusia ja kasvuvauhdin ollessa 5 kertaa vauhdikkaampaa verrokkiyhtiöihin verrattuna.

Enkelisijoittaminen Suomessa

“Bisnesenkelisijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa Suomessa. Vuosittain bisnesenkelit sijoittavat yli 30 miljoonaa euroa yli 300 yritykseen, jonka myötä bisnesenkeleillä on tärkeä rooli Suomen talouden kehittäjinä. Tänä vuonna yhä useampi startup on saanut sekä rahallista pääomaa että osaamispääomaa yksityssijoittajilta”, Wasenius kertoo.

Bisnesenkelin yksittäisen sijoituksen keskimääräinen koko vuonna 2018 oli 42 000 euroa, mediaanisijoituksen ollessa 18 000 euroa. Sijoituskierroksen mediaani pysyi vuonna 2018 samana edelliseen vuoteen verrattuna eli 200 000 eurossa. Sijoituskohteen valuaation mediaani oli 900 000 euroa ja omistusosuuden mediaani oli 2%. Keskimäärin bisnesenkeli sijoitti vuoden 2018 aikana 1,8 yritykseen.

“Olen erityisen iloinen siitä, että 70% tilastokyselyymme vastanneista teki sijoituksia vuonna 2018. Lisäksi, 88% ovat jo tehneet tai aikovat tehdä sijoituksia vuoden 2019 aikana”, Wasenius lisää.

Enkelisijoittajien joukko yhä moninaisempi – mukaan kaivataan lisää naissijoittajia

“FiBANissa on yhä moninaisempi joukko erityyppisiin kohteisiin sijoittavia bisnesenkeleitä. Uudenlaisille toimintatavoille on jatkuvasti kysyntää ja panostamme vahvasti uusien palveluiden kehittämiseen. Tuorein esimerkki tästä on koko maailmassa ainutlaatuinen sijoitusmallimme  FiBAN Follow, toteaa FiBANin hallituksen puheenjohtaja Janne Jormalainen.

“Jäsenistössämme on erittäin menestyneitä naissijoittajia. Naisten osuus on kuitenkin pysynyt 11 prosentissa vuodesta 2015 lähtien, joten toivotamme naiset erityisen tervetulleiksi mukaan”, Jormalainen painottaa.

Bisnesenkeleitä on oiva mahdollisuus tavata tuleva kesänä Helsingissä, jossa järjestetään Euroopan suurin bisnesenkeleiden tapahtuma: EBAN Helsinki 2019. FiBAN isännöi kattojärjestönsä European Business Angels Network (EBAN) -kongressia, joka järjestetään nyt 20:ttä kertaa – ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtuma järjestetään 3-4.6.2019 yhdessä Arctic15 kanssa Kaapelitehtaalla, jonne odotetaan yli 500 sijoittajaa ympäri maailmaa.

Lisätietoja

  • Reidar Wasenius, Toimitusjohtaja, FiBAN, p. +358 400 432 100, reidar.wasenius(at)fiban.org
  • Janne Jormalainen, Hallituksen puheenjohtaja, FiBAN, janne.jormalainen(at)fiban.org​
  • Pia Santavirta, Toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry, +358 40 546 7749, pia.santavirta(at)paaomasijoittajat.fi
  • Sami Lampinen, Hallituksen puheenjohtaja, Pääomasijoittajat ry, +358 40 520 5295, sami(at)inventure.fi

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin. Suomen bisnesenkeliverkoston t​oiminnan tarkoituksena on kasvattaa ja kehittää yksityisten sijoittajien ammattikuntaa. FiBAN on Euroopan suurin ja aktiivisin bisnesenkeliverkosto, johon kuuluu yli 660 hyväksyttyä sijoittajajäsentä. FiBAN – Inspiring private investments. www.fiban.org 

Pääomasijoittajat ry (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä ja toimialan palveluntarjoajista. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. www.paaomasijoittajat.fi