Bisnesenkeleistä on tullut merkittävä tekijä uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiseen Suomessa. ICT- ja mobiiliala ovat kiinnostavimpia sijoituskohteita.

Finnish Business Angels Network (FiBAN) ja Finnvera ovat keränneet vuoden 2012 tilastoja yksityissijoittajien tekemistä sijoituksista alkuvaiheen potentiaalisiin kasvuyrityksiin Suomessa. Saatu tilasto on suurin tähän mennessä Pohjoismaissa kerätty ja korostaa bisnesenkelien merkitystä Suomessa alkuvaiheen kasvuyritysten sijoittajina.

​Tyypillinen investointi tehtiin yksityissijoittajan sijoitusyhtiön kautta, yhteissijoituksena eli syndikaatissa muiden bisnesenkelien kanssa. ICT-ala edusti puolta sijoituskohteista. Muita tärkeitä aloja olivat mobiiliala sekä terveydenhuolto ja terveydenhuollon teknologia. Sijoitukset jakautuivat tasan ensi- ja jatkosijoitusten kesken. Siemenvaiheen yritykset saivat jonkin verran vähemmän sijoituksia kuin hieman kypsemmät yritykset, koska sijoituksista puolet oli jatkosijoituksia. Irtautumisten lukumäärä vuonna 2012 oli 30 kpl, ja yli puolet niistä oli voitollisia. Vastanneet olivat tehneet keskimäärin 1,3 irtautumista bisnesenkeliurallaan, eli heitä voidaan pitää kokeneina bisnesenkeleinä.

Kansainvälisesti korkea vastausprosentti (n. 23 %) kertoo jäsenistön sitoutuneisuudesta ja korkeasta motivaatiosta kehittää bisnesenkelitoimintaa. Vastanneet bisnesenkelit olivat hyvin aktiivisia vuonna 2012 tehden sijoituksia yli 14 miljoonalla eurolla. Sijoituksia oli 2,5 per sijoittaja ja sijoitusten keskiarvo oli suhteellisen suuri; keskiarvo n. 60.000€, mediaani n. 30.000€. Myös osaamispääomasijoituksia (sweat equity) tehtiin paljon, noin neljänneksessä kaikista sijoituksista.

Bisnesenkelisijoitukset vaikuttivat merkittävällä tavalla uuden liiketoiminnan syntymiseen ja tätä kautta uusien työpaikkojen luomiseen Suomessa. Tulevaisuudessa on tärkeää edesauttaa kokemattomien bisnesenkeleiden oppimista ja ylipäätään menestyksekkäitä irtautumisia.

Lyhyesti:

  • Vastanneita: 99 bisnesenkeliä.
  • Eurosijoituksia: Yli 14 M€.
  • Ryhmäsijoituksia: 70%.
  • Sijoituskohde: Ensisijoituksia: 50% vs. jatkosijoituksia 50%.
  • Sijoituskohteen kasvuvaihe: Siemenvaihe: 23%, Käynnistys 38% ja Aikainen kasvu 39%
  • Irtaantumiset: Yli puolet voitollisia.

Lisätietoja

Jan Oker-Blom                                                          Leo Houtsonen
FiBAN, toimitusjohtaja                                              Veraventure Oy, toimitusjohtaja                  
jan(at)fiban.org                                                        leo.houtsonen(at)finnvera.fi
(+358) 40 551 7551                                               

Mediassa:

Finnish Business Angels Network (FiBAN)
FiBAN on kansallinen, voittoa tavoittelematon yksityissijoittajayhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Toiminta perustuu haluun myötävaikuttaa suomalaisen liike-elämän kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syntyyn potentiaalisten kasvuyritysten kautta.  

  • Yksityissijoittajalähtöinen ja voittoa tavoittelematon
  • Yli 270 hyväksyttyä bisnesenkelijäsentä, sijoituskohteita tarjolla tällä hetkellä yli sata
  • Yksityissijoittajien kansallinen etujärjestö

FiBANin tavoitteena on luoda vahva pohja enkelisijoittajaverkostolle sekä tarjota kohtaamispaikka enkelisijoittajille ja kasvuyrityksille. Toiminnan tarkoitus on kasvattaa ja kehittää yksityisten pääomasijoittajien, eli enkelisijoittajien, ammattikuntaa. Lisäksi FiBAN auttaa yrittäjiä rakentamaan kasvuyrityksiä kouluttamalla ja tukemalla yhteistyötä sijoitusinstituutioiden kanssa. 

Yhdistys edustaa yksityissijoittajia European Business Angels Networkissa (EBAN), jossa se on valittu Vuoden eurooppalaiseksi bisnesenkeliverkostoksi 2012.


Finnveran Pääomasijoitustoiminta
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Lisäksi Finnveran tytäryhtiöt tekevät pääomasijoituksia rahastojen kautta tai suorina sijoituksina. Suorat sijoitukset kohdistuvat aloittaviin innovatiivisiin yrityksiin. Näitä yrityksiä Finnveran pääomasijoitustoiminnalla oli vuoden 2012 lopussa salkussaan 138 kappaletta, joihin se on sijoittanut yhteensä 75,3 miljoonaa euroa ja vastaavasti yksityisiä sijoituksia niihin on tehty 145,8 miljoonaa.

Finnveran pääomasijoitustoiminta teki vuonna 2012 ensisijoituksen 23 yritykseen ja jatkosijoituksia 41 kohdeyritykseen yhteensä 15,7 miljoonalla eurolla. Näistä noin kahdessa kolmesta oli mukana sijoituksia 115 bisnesenkeliltä yhteensä 10 milj. euroa. Finnveran kanssa sijoittaneista enkeleistä noin 30 % oli Finnveran tai FiBANin enkeliverkostojen jäseniä.