Artikkelin kirjoittaja Eemil Tikkanen on 18-vuotias lukiolainen Oulusta. Eemil tutki Kielo Growthilla kahden viikon kesäharjoittelun aikana enkelisijoittamista nuoren näkökulmasta. Artikkelin lopussa on tietoisku enkelisijoittamisesta niille, joille se ei vielä ole tuttua.

Miksi enkelisijoittajat ovat tärkeitä nuorille yrittäjille?

Innokkuutta sekä luovuutta nuorelta yrittäjältä kyllä löytyy, mutta käytännön kokemus on vähäistä eivätkä verkostot ole välttämättä ehtineet laajeta. Nuorelle yrittäjälle bisnesenkeli ei ole vain rahoitusväline, vaan myös kokemusasiantuntija sekä mentori yritystoiminnan hallitsemiseen. Bisnesenkeli on pääsääntöisesti kartuttanut jo usean vuoden kokemuksen yrittämisestä sekä mahdollisesti myös alasta, jolla yritys toimii. Kokemuksen kautta hän kykenee myös todennäköisesti ennakoimaan yrittämisessä vastaan tulevia haasteita ja auttaa pääsemään niiden yli. Hänen verkostonsa ovat laajat ja hän osaa tarpeen tullen ohjata yrittäjät oikean henkilön juttusille. Bisnesenkelin tärkeys nuorelle yrittäjälle piileekin osaamispääomassa. Erityisen tärkeää kokemattomalle yrittäjälle on, että enkelin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja että neuvoa voi kysyä matalalla kynnyksellä.

Kolme syytä sijoittaa nuoriin yrittäjiin

Nuoret ovat perillä megatrendeistä ja siitä mitä maailmalla tapahtuu. Merkittävä osa yrityksen pitkän aikavälin menestystä on maailman vauhdissa mukana pysyminen. Nuorilla, jotka aktiivisesti seuraavat maailman menoa sosiaalisen median välityksellä, on käsitys siitä, mikä milläkin hetkellä ”trendaa” ja on ihmisten huulilla. Tämän takia he osaavat viedä liiketoimintaa siihen suuntaan, mikä kunakin aikana on kannattavinta.

Henkilökohtainen intressi ja intohimo maailman parantamiseen. Nuorilla on vielä elämä edessä ja he tulevat elämään siinä tulevaisuuden maailmassa, jonka kohtaloon tämänhetkisillä päätöksillä vaikutetaan. Siksi nuoret pyrkivätkin innovoimaan ratkaisuja asioihin, jotka he itse kokevat ongelmallisiksi oman tulevaisuutensa kannalta. 

Ennakkoluulottomuus ja avoin mieli. Nuoren mieli ei ole rajoittunut ja vääristynyt yhteiskunnan käsityksistä siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Nuoren mielikuvitus on vilkkaampi ja avoimempi mahdollisuuksille ennemmin kuin rajoitteille. Nuori voi lähteä avoimemmin yrittämään jotain, minkä vanhemman sukupolven ihminen saattaa perustella mahdottomaksi, sillä ettei kukaan ole sitä vielä tehnyt.

Alta löytyvässä haastattelussa bisnesenkeli ja Specim Oy:n perustajajäsen Esko Herrala kertoo enkelisijoittamisesta bisnesenkelin näkökulmasta ja sen merkityksestä nuorelle yrittäjälle.

Kuten Herrala haastattelussa toteaa, kombinaatio, jossa on nuori yrittäjä ja vanhempi bisnesenkeli, auttaa nuorta liiketoiminnan pyörittämisessä. Siinä yhdistyvät bisnesenkelin kokemus sekä nuoren intohimoinen yrittäminen ja tietämys niin nykypäivän kuin nousevista trendeistä.  Nuori saa mentorin ja bisnesenkeli pääsee kokemaan itsensä oikeasti merkitykselliseksi osaksi yrityksen kehitystä, eikä vain rahoitusvälineeksi.

Nuorten innokkuus yrittämiseen kasvussa

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet, Yrittäjät 2020

Muutaman vuoden vanhastakin diagrammista on havaittavissa innostuksen yrittämiseen olleen kahden viimeisen vuosikymmenen kasvussa etenkin nuorten keskuudessa. Tähän lienee vaikuttanut se, ettei nykynuorilla ole samanlaisia traumaattisia kokemuksia 1990-luvun lamasta kuin vanhemmilla sukupolvilla. Kuten yrittäjä ja startup-sijoittaja Kim Väisänen Salkunrakentaja.fin haastattelussa sanoo: ”Nuoremmalla sukupolvella on munaa yrittää – ja menestyä.” Yhteiskunnallisestikin yrittämistä ei ehkä enää pelätä samalla tavoin kuin ennen, vaan se nähdään optimistisemmassa valossa.

Koska nuorilta selvästi löytyy innokkuutta yrittäjyyteen tilastojenkin valossa, on todennäköistä, että myös rahoitusta vaativia startupeja perustetaan lisää. Tällöin myös enkelisijoittajien merkitys ja tarve lisääntyy. Siinä missä vanhemmalle ja kokeneemmalle yrittäminen ei ehkä vaadi muuta kuin rahallista pääomaa, nuori yrittäjä tarvitsee myös mentorin. 

Enkelisijoittaminen pähkinänkuoressa

Enkelisijoittaja on yleensä yritykseen sen alkuvaiheessa sijoittava yksityishenkilö, joka sijoittaa omaa pääomaansa. Yleensä enkelisijoittaja on jo oman yrityksen myynyt henkilö, sarjayrittäjä, tai businessalan ammattilainen, joka haluaa auttaa uusia yrittäjiä pääsemään alkuun. Enkelisijoittajia on sekä aktiivisia, että passiivisia. Aktiiviset bisnesenkelit tuovat rahallisen pääoman lisäksi yritykseen osaamispääomaa ja toimivat yrittäjille mentorina. Aktiivinen bisnesenkeli ja yritys tekevät tiivistä yhteistyötä ja pitävät yhteyttä viikoittain. Passiiviset bisnesenkelit taas tuovat yritykseen vain rahallista pääomaa ja pitävät yritykseen yhteyttä vain muutaman kerran vuodessa tai jopa harvemmin. Nämä ovat siis ääripäät, ja monet sijoittuvat johonkin tuohon välille.

Sijoitusprosessi

Enkelin näkökulmasta sijoitusprosessi alkaa sopivan sijoituskohteen etsinnästä. Potentiaalisia kohteita etsitään muutama, joista sitten paras valitaan vielä tarkempaan tarkasteluun. Tarkempaan analyysiin (ns. Due Diligence vaiheeseen) bisnesenkelit käyttävät muutaman kymmentä tuntia. Jos kohde vaikuttaa hyvältä vielä tarkan analysoinnin jälkeen, aloitetaan neuvottelut yrittäjien kanssa. Jos neuvotteluiden jälkeen päästään yhteisymmärrykseen yhteistyön luonteesta ja ehdoista, solmitaan osakassopimus. Sopimus tehdään, jotta se suojelisi sekä sijoittajaa, että yrittäjiä ongelmatilanteessa. Sijoituksen jälkeen sijoittaja voi osallistua yrityksen toimintaan oman halun ja innokkuutensa mukaan. Sijoittaja voi kuitenkin vaikuttaa sijoituksensa menestykseen myönteisesti omalla aktiivisuudellaan (vrt. passiivinen vs. aktiivinen). Sijoitus kestää yleensä 3–7 vuotta, jonka jälkeen tapahtuu irtautuminen (ns. Exit).