Tavoitteemme hallitus-ohjelmaan

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on Suomen yksityissijoittajien verkosto, joka edistää sijoitustoimintaa listaamattomiin kasvuyrityksiin. Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenet tekivät sijoituksia 626 yritykseen 52,3 miljoonan euron edestä.

Yksityissijoittajien rooli on keskeinen suomalaisten yritysten kasvun vauhdittajana ja ensimmäisinä ulkopuolisina rahoittajina. Ilman yksityissijoittajia, moni yritys ei yltäisi suuremmille rahoituskierroksille. Vuonna 2021 suurin osa sijoituksista kohdistui uusiin yrityksiin. Yksityiset riskisijoittajat luovat arvoa yhteiskunnalle verotulojen, luotujen työpaikkojen sekä globaaleja ongelmia ratkovien innovaatioiden muodossa.

“Menestyvät kasvuyritykset ovat Suomen talouden tulvaisuuden tukiranka. Yksityisillä startup-sijoituksilla on ratkaiseva rooli kasvuhaluisten yritysten kehittämisessä ja työpaikkojen luonnissa. Yksityissijottamisen olosuhteita parantamalla voidaan taata menestystarinoiden ja työpaikkojen synty myös tulevaisuudessa.”

Annukka Mickelsson, puheenjohtaja

Suomi on maailman paras maa perustaa yritys


Potentiaaliset yritykset tarvitsevat syntyäkseen osaavia ihmisiä, yrittäjämyönteistä ilmapiiriä sekä panostuksia TKI-toimintaan. Yrityksen perustamisen tulee olla helppoa ja mutkatonta myös muille kuin Suomen kansalaisille.

Suomessa on osaavaa työvoimaa

Suomen on vastattava osaajapulaan ja aivovuotoon toimilla, jotka helpottavat kansainvälisten osaajien maahanmuuttoa. 

  • Ulkomaisten osaajien työviisumien saamista on nopeutettava.
  • Viranomaisasiointia on helpotettava. Esimerkiksi PRH:ssa englanti on otettava kolmanneksi asiointi- ja dokumentaatiokieleksi.
  • Pankkitilien avaamista on nopeutettava erityisesti muille kuin Suomen kansalaisille.

Panostukset TKI-toimintaan

Tutkimus- ja kehitysmenot on nostettava parlamentaarisen TKI-työryhmän esittämän mukaisesti 4%:ään Suomen bruttokansantuotteesta. Julkisten varojen lisäksi tulee keskittyä toimenpiteisiin, joilla aktivoidaan yksityisiä TK-investointeja.

Yksityissijoittaminen on sujuvaa ja helppoa


Ratkaisuja pääomien puutteeseen

Sijoittamisen sujuvuudessa merkittävin pullonkaula on pääomien puute kasvun rahoitukseen. FiBANin näkemyksen mukaan ongelmaa voidaan lievittää kolmella keinolla:

  1. Lisäämällä julkisen sektorin sijoituksia kasvuyrityksiin,
  2. luomalla kanavia yksityisen rahan tehokkaammaksi kanavoitumiseksi kasvuyrityssijoituksiin ja
  3. parantamalla kasvuyrityssijoittamisen houkuttelevuutta.

Digitaaliset viranomaisprosessit

Osakepääoman sijoittaminen perustettavaan yhtiöön tulisi hoitua digitaalisesti ja nopeasti.  Nyt käsittelyaika PRH:ssa voi olla kuukausia.

Yksityissijoittaminen on kannattavaa


“Yksityisten startup-sijoittamisen sujuvuus ja kannattavuus potentiaalisille, kasvuhaluisille yrityksille on elintärkeää. Tällä hetkellä rahoituksen saatavuus muodostaa pullonkaulan, jonka vuoksi monet hyvät yritykset jäävät ilman sijoitusta ja siten kasvua.”

Annukka Mickelsson, puheenjohtaja

Viron malli Exit-veron tilalle

Exit-vero eli arvonnousuvero lisää verotuksen epävarmuutta, kaksinkertaisen verotuksen riskiä sekä ohjaa yrittäjiä perustamaan yrityksensä ulkomaille ja toisaalta ehkäisee ulkomaisten yritysten tuloa Suomeen. Exit-veron sijaan Suomen tulisi siirtyä Viron malliin, jossa yrityskaupasta saadut varat voidaan sijoittaa uudelleen ja maksaa verot vasta osinkoa nostaessa.

Pääomalainan verotus

Selite: (sijoitusyhtiön perustaminen, holding-yhtiön tilintarkastus) Kysytty Elina Koivumäki. Exit-vero eli arvonnousuvero lisää verotuksen epävarmuutta, kaksinkertaisen verotuksen riskiä sekä ajaa yrittäjiä perustamaan yrityksensä ulkomaille ja toisaalta ehkäisee ulkomaisten yritysten tuloa Suomeen.

Listaamattomille yrityksille jälkimarkkina

Listaamattomien yhtiöiden varainsiirtoverotus heikentää listaamattomien yritysten jälkimarkkinaa vaikuttaen siten negatiivisesti sijoitusten likviditeettiin. Listaamattomien yritysten varainsiirtoverotuksen poistolla edesautettaisiin listaamattomien yritysten kiinnostavuutta omaisuusluokkana. Ratkaisuksi osakesäästötilimalli(?)

Kannustava verotus

Houkuttelevuuden lisäämiseksi yksityissijoitusten verotus tulisi tuoda samalle viivalle esimerkiksi osakesäästötilin kanssa. Yksi keino tähän olisi osakesäästötilin laajentaminen myös listaamattomiin yrityksiin, sen euromääräisen tason nostaminen ja saattaminen myös sijoitusyritysten käyttöön (suurin osa aktiivisista yksityissijoittajista tekee sijoituksensa sijoitusyhtiön kautta).